I dag ble det kjent at beboerne velger å anke til Høyesterett etter et sviende tap mot kommunen i Lagmansretten.

— Vi er på mange måter glade for å få en ny sjanse til å få vurdert dommen og de premissene som Lagmannsretten har lagt til grunn, sier Rauset til bt.no.

— En felleskapsbeslutning

Hun sitter i styret i boligselskapet, sammen med tre av de andre Ladegårdsgaten-beboerne.

Valget om å anke ble avgjort på en ekstraordinær generalforsamling forrige uke.

- Var det en vanskelig avgjørelse å ta?

— Det er det jo. Den økonomiske situasjonen til boligselskapet er selvfølgelig svak. Samtidig sa både hodet, hjertet og magen for min egen del at dette var riktig å gjøre. Ikke minst var det godt at vi fikk så tydelige signaler i generalforsamlingen på at vi står sammen etter at vi i styret hadde tvilt oss frem til at det var riktig å anke. Dette er en fellesskapsbeslutning, og den er klar og tydelig. Dette ønsker vi å gå videre med, sier Rauset.

Har fremdeles håp

Etter tapet i lagmannsretten har beboerne hyret konsulentselskapet Asplan Viak til å vurdere både dommen og sakkyndigerklæringene fra saken.

Konsulentene konkluderte med at det er høy grad av sannsynlighet for at kulverten som Muleelven er lagt i, kan ha forårsaket erosjon og dermed setningskader på bebyggelsen.

Beboerne mener kulverten er Bergen kommunes ansvar.

Rauset har håp om å nå frem i Høyesterett.

— Det har jeg. Hovedgrunnen til at vi går videre og ønsker å gjøre noe med det, er den uhildete rapporten som har kommet fra Asplan Viak i Trondheim. Den sier klart at det er sider med dommen de mener ikke holder mål. De mener det er en klar sammenheng mellom kulverten og skadene på bygget. Det er det vi hele tiden har sagt, at skadene på bygget ikke bare lar seg forklare med dårlige grunnforhold tilbake til 20-tallet. Det må være flere årsaker til at bygget er som det er, sier hun.

Måtte flytte ut

- Hvordan har tiden etter dommen i Lagmannsretten vært?

— Det er krevende. Ting ble veldig snudd på hodet. Vi var veldig trygge på at dette bare måtte ordne seg, men så gjorde det ikke det. Det var krevende, ikke minst når vi kjente oss så trygge på at dette ikke er rett. Kommunen kan ikke slippe unna med den ansvarsfraskrivelsen de har holdt på med de tre siste årene, sier hun.

Hun var en av dem som måtte flytte ut av Ladegårdsgaten etter brannen tidlig i august.

— Vi har fått beskjed om at vi forhåpentligvis kan flytte inn til jul. Det blir jo på toppen av alt, sier hun.

Kampklare

- Hvordan er stemningen blant beboerne i Ladegårdsgaten?

— Nå er vi litt kampklare. Jeg synes vi er tøffe som klarer å samle den energien og gå på en ny runde. Etter dommen ble vi godt og grundig vippet av pinnen. Men nå har det kommet et helt nytt moment, med den uhildete vurderingen, og det ga oss ny energi.

Også Eli Herud Sørensen synes det er riktig å ta saken til Høyesterett. Hun er en av 15 som har måttet flytte ut fra Ladegårdsgaten på grunn av setningsskadene.

— Jegsynes det er en riktig beslutning å ta. Vi ønsker å få sjansen til å vurdere dommenen gang til. Vi er ikke enig i dommen som kom i Gulating, sier hun til bt.no.

Doble boutgifter

Hun sier det ikke var en lett avgjørelse å ta.

— Det er et stort spørsmål. Nå har vi holdt på så lenge, og begynner å merke at det tar på. Men når vi er så sikker på at det var riktig, ble det ikke så vanskelig, sier Sørensen.

Hun lever med doble boutgifter og en usikker økonomisk fremtid.

— Det er en forferdelig situasjon å komme opp i. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har kjøpt en leilighet, og sitter i en kjempevanskelig økonomisk situasjon. Usikkerheten med å gå og vente er en stor påkjenning.

Trodde på hjelp

Bergen kommune ble frifunnet i Lagmannsretten. Den manglende støtten fra kommunen har overrasket Sørensen.

— Jeg haddetrodd i forkant at vi ville få støtte og hjelp, men vi står helt alene. Det er en ganske rar opplevelse, sier hun.

Hun har håp om at beboerne vil nå frem med sin anke.

— Ja, det har jeg. Men det er noe med at jeg skal leve med dette en god stund til. Vi haddeikke gått videre hvis ikke vi trodde vi haddde en god sak, sier hun.

EN PÅKJENNING: Eli Herud Sørensen har måttet flytte ut fra Ladegårdsgaten og lever med doble boutgifter. - Det er en forferdelig situasjon å komme opp i, sier hun.