— Vi visste på forhånd at det kan by på utfordringer når store folkemengder samles, men terrortrusselen gjorde dette ekstra krevende, sier Roald Eliassen, operativ leder og sikkerhetsansvarlig for Bergen havn.

Nå saumfares kaien før sikkerhetsgjerdene stenges.

Eliassen og de andre på havnesjefens kontor har samarbeidet tett med politiet under hele arrangementet. I tillegg har Kystvakten og havnevesenet egen båt holdt oppsikt med aktivitetene på sjøen.

TIL LANDS OG PÅ SJØEN: Havnevesenet har samarbeidet tett med politiet under hele arrangementet. I tillegg har Kystvakten og havnevesenet egen båt holdt oppsikt med aktiviteten på sjøen.
OVE SJØSTRØM

— Vi dro nytte av grundig planlegging. Når terroralarmen først gikk, utvidet vi det eksisterende planverket, sier han.

Eliassen har sovet lite siden onsdag.

— Ja. Det har blitt et par timer hver natt. Jeg merker det nå, sier han.

Stenger sikkerhetsgjerdene

De svarte sikkerhetsgjerdene i Bergen havn som ble montert etter 11. september-angrepene i USA i 2001, ble åpnet på Festningskaien under The Tall Ships Races.

— Er ikke det et paradoks med en pågående terrortrussel? - Nei. Vi hadde bestemt at kaien skulle være åpen under arrangementet. All cruisetrafikk gikk fra Skoltegrunnskaien. Der er sikkerhetsgjerdene stengt, sier Eliassen.

Allerede søndag ettermiddag stenges gjerdene også på Festningskaien.

— Vi vil foreta en inspeksjon av området og fjerne eventuelle fremmedlegemer som ikke høre hjemme på kaianlegget.

Samarbeidet med politiet

Sikkerhetssjefen var med på flere av politiets briefinger.

— Vi visste hele tiden at politiet hadde god kontroll. Derfor følte vi oss trygge på at dette skulle gå greit. Jeg er imponert over hvor raskt de stablet tilstrekkelig med mannskaper på beina. Jeg ble fortalt at mange av tjenestefolkene hadde avbrutt feriene sine, sier Eliassen.

Heten største utfordring

Tre personer måtte ha hjelp på grunn av heteslag i løpet av helgen. Temperaturene var flere dager over 30 grader, og solen steikte fra en skyfri himmel under hele arrangementet.

Det var nok heten som sto for den umiddelbare trusselen

— Det var nok heten som sto for den umiddelbare trusselen, sier sikkerhetssjefen.

- Var det mye fyll under arrangementet?

— Nei. Det er ikke mitt inntrykk. Jeg tror mange av de som deltok på skutefesten var godt voksne folk, sier han.