• Det er nå hevet over enhver tvil, med to vitenskapelige streker under, at det er en sammenheng mellom medfødte misdannelser og det å ha vært på «Kvikk».

Det sier sjef for Saniteten i Sjøforsvaret, kommandør Jan Sommerfelt Pettersen, til Bergens Tidende i en kommentar til de nye «Kvikk»-tallene:

— Jeg synes det er veldig positivt at vi nå har fått en håndfast vitenskapelig konklusjon på at det er en risiko knyttet til denne båten. Det kan løfte «Kvikk»-saken ut av det uføret den har vært i. Det har vært en vond sak for de berørte foreldrene. Nå kan vi slutte å diskutere om vi har et problem og sette inn ressurser for å få finne løsningen på «Kvikk»-mysteriet, sier Sommerfelt Pettersen.

Ny kartlegging

Sjøforsvaret tok initiativ til en kartlegging av helse og arbeidsmiljø blant sine ansatte med bakgrunn i «Kvikk»-saken og andre liknende saker fra de siste 10-15 årene, deriblant en uvanlig forekomst av medfødte misdannelser blant barn av ansatte på televerkstedet på Haakonsvern og påfallende mange tilfeller av kreft blant ansatte ved Sjøforsvarets fort.

Kartleggingen heter «Prosjekt HMS Sjø». Den utføres av seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og Kreftregisteret og står nå foran siste runde :

— Vi henvendte oss først til alle nåværende ansatte i Sjøforsvaret. I tillegg skal vi sende et spørreskjema til alle tidligere ansatte helt tilbake til 1950-årene, men her er det problemer med å skaffe personellopplysninger og prosjektet er forsinket med et år. Vi håper å få skjemaet ut til sommeren og ha analysene klar vinteren 2005. Da vil vi eventuelt kunne sette «Kvikk» inn i en større sammenheng, sier Sommerfelt Pettersen.

Påvirkning ukjent

— Hva kan gjøres for å finne en løsning på «Kvikk»-mysteriet?

— Det store spørsmålet er jo hva slags skadelig påvirkning personellet har vært utsatt for, om det er strålingsmiljøet eller andre faktorer. Vi får kanskje flere indikasjoner på det når neste del av spørreundersøkelsen er klar og kan arbeide oss inn mot bestemte årsakshypoteser.

— Kan det bli aktuelt å gjøre nye målinger av strålingsmiljøet på «Kvikk»?

— Det er mulig, eller det kan gjøres flere beregninger ut fra de strålingsdataene som allerede foreligger. Vi vil gjøre det som er nødvendig når våre samarbeidspartnere ved Universitetet i Bergen gir oss ytterligere pekepinn på hvilken retning vi bør begynne å snuse i for å finne løsningen, sier Sommerfelt Pettersen.