— Nå bør tårnet holde i 500 år, sier Tom Gangstøe i Stiftelsen Bryggen.

Tårnoverbygget har vært reparert mange ganger før, men det er første gang det er gjort så omfattende restaureringsarbeid. Årsaken var at både gesimsen, bjelkelagene som holdt selve tårnoverbygget og tårnet måtte rustes opp. Mye av takkonstruksjonen var ødelagt av råte, og det var kommet vann inn i murverket. Vannet vasket ut den gamle mørtelen og gjorde murene ustabile.

Så omfattende arbeid er helt nytt for håndverkerne i Bergen Kirkelige Fellesråd og Stiftelsen Bryggen, som har hjulpet til med tømmerarbeidet.

Fransk og skotsk kunnskap

— Men nå blir det kjempebra. Jeg er så stolt av guttene at jeg ikke kan få sagt det, sier restaureringsarkitekt Jan Lohne.

Før det legges ny kobbertekking, er det litt mer tømmerarbeid som må gjøres i toppen der spiret er festet. Steinene i gesimsen skal mures på plass igjen med original mørtel, og til slutt sutaket.

— Det er ganske avansert restaureringsarbeid som er gjort på tårnet, og vi har hentet inn kompetanse fra både Frankrike og Skottland før vi satte i gang. Men nå kan vi dette. Det har vært et privilegium å jobbe med kirken, sier Jan Lohne.

Hvert hundreår

Tårnet ble satt opp etter bybrannen i 1248, men om det er noe originalt tømmer igjen fra den gangen, vet ikke Jan Lohne helt sikkert. NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universite t i Trondheim) er ikke ferdig med å bestemme alderen på treverket. Men noen av stokkene i tårnet er fra 1400-tallet.

NTNU har bygget seg opp gode tabellserier fra Vestlandet, og her kommer Mariakirken inn som en spennende bidragsyter. For vi vet ikke om så gammelt tømmer andre steder i byen. Dendrokronologien bygger på at trær som vokser i samme område får nesten identiske årringer, og slik er det mulig å sammenligne tømmeret i kirken med disse grunnkurvene. Hittil har norske dendrokronologer spunnet et finmasket nett med grunnkurver tilbake til 700-tallet, basert på bygningsmaterialer.

Ellers forteller Lohne at tårnoverbygget ser ut til å ha vært reparert omtrent hvert hundreår.

Ugunstig klima

Selv om det har vært jevnt vedlikehold siden 1248, tror Jan Lohne at selve konstruksjonen er original. De har databeregnet den og målt sideveis stivhet og styrke, og det er ikke noe å utsette på konstruksjonen. Den dekker alle moderne krav. Det er bergensværet som har skapt problemer. Oppe i høyden blåser det godt, og vinden presser vannet inn gjennom små sprekker og åpninger.

— I mesteparten av kirkens lange historie har taket vært tettet med skifer eller takstein, men de siste 60 årene har det vært kobbertak. Det er bedre her, sier Lohne.

Så når tømrerne og murerne er ferdig, avslutter Fana Blikk med å legge helt nytt kobbertak.

Om tårnet holder i 500 år?

— Ja, men da må taket være helt tett så det ikke kommer inn vann, sier Jan Lohne.

VRIDD SEG: - Her har det forskjøvet seg en halv centimeter, sier Tom Gangstøe.
MARTHE AMANDA VANNEBO