"Vi kommer til å bli skuffet igjen" skrev Breivik og fylkesvaraordfører Mona Hellesnes i et innlegg på BTs Preik-side før fremleggelsen av Nasjonal transportplan (NTP)

Og Breivik har ikke skiftet mening etter å ha sett på planen i ettermiddag, selv om regjeringen legger opp til en ekspansiv plan der rammen økes med 50 prosent siden sist NTP.

— Det erselvsagt mye bra i planen, og mye god vilje. Men svært mye er lagt inn i siste halvdel av planen. Vi har dessverre erfaring for at disse prosjektene lett blir skjøvet på, sier Breivik.

For Hordalands del er Breivik glad for løfter både om Sotrasambandet, Nordhordlandspakke, E 39, dobbeltspor gjennom Ulriken og bybanemidler. Men han er ikke sikker på om han tror alt kommer.

— Hovedproblemet er at regjeringen ikke går vekk fra prinsippet om at samferdselsmidler skal bevilges år for år. Prosjektfinansiering er ikke nevnt med et ord, selv om mange av prosjektene på for eksempel Bergensbanen er perfekte for en slik finansieringsform. Jeg tviler ikke på viljen til de rødgrønne, men dette er en plan som er preget av at det er valgkamp og at regjeringen ønsker å legge ut snublefeller dersom det skulle bli regjeringsskifte, sier han.

— Dersom Venstre får samferdselsminister i en eventuell ny regjering, hva vil dere gjøre da?

— Først og fremst vil vi prioritere bane mye høyere. Det gjelder både Bergensbanen, 50 prosent statlig finansiering av Bybanen og full Intercity-utbygging, inkludert Ringeriksbanen.

— Det koster veldig mye penger. Vi dere prioritere ned veiutbygging, da?

— Vi har ikke gjort det så langt, men har klart å finne penger til alt i vårt alternative budsjett. Det er andre politikkområder det går an å spare penger på, sier han.