• Nå må NSB og byrådet låse seg inne på et rom, snakke sammen og ikke gå fra hverandre før de er enige om bybanen, oppfordrer Hans E. Seim (H).

Både Seim og SVs Tom Skauge er en smule oppgitt over NSB og mener transportgiganten ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor. Men ingen av dem tror det er avgjørende å ha med seg NSB for å få en bybane på skinner.

— Veldig kjedelig

— Det er veldig kjedelig hvis ikke NSB er en del av bybaneprosjektet, fordi det er de som har den fremste ekspertisen på skinnedrift. Det en klar fordel om NSB er med. Fra Bergens side bør det være et krav at byrådet og NSB låser seg inn på et rom og ikke kommer ut før de har funnet den beste løsningen for byen, sier bystyrepolitiker Hans E. Seim til Bergens Tidende.

— Jeg blir litt bekymret dersom NSB ikke blir med, sier bybaneentusiast og bystyrepolitiker Tom Skauge (SV). Han ønsker å få mer rede på hva som er årsaken til at NSB kan ha fått kalde føtter.

— Hvis dette handler om at NSB mener materialet blir for lett, må vi ha en diskusjon om det, sier Skauge.

Han er enig med Seim i at byrådet og NSB nå må sette seg sammen å få klarhet i en del problemer.

Veddet en kasse vin

En rekke andre aktører har sagt seg interessert i å utvikle et bybanekonsept. I det politiske miljøet i Bergen er det derfor ingen som frykter at bybanen sporer av, selv om den har mye å tjene på et tett samarbeid med NSB.

— Bybane har aldri stått så sterkt som i dag. Det er ingenting nå som kan velte prosjektet, sier Skauge. Han har veddet en kasse vin på at banen skal være i bruk i løpet av 2007.

Bybanens forløser, tidligere Venstre-kommunalråd Gunn-Vivian Eide, mener Krohnstad-sporet - som gjør banen mye billigere - kan brukes selv om ikke NSB er aktør i bybaneprosjektet.

— I min tid la vi aldri avgjørende vekt på at NSB måtte være med. Det er selvsagt spennende å utvikle bybanen til Arna, slik NSB har ønsket, men det er ikke den traseen vi har vært mest opptatt av, sier Eide.

Venter i spenning

Politikerne i Bergen venter nå i spenning på at samferdselsminister Torild Skogsholm skal legge frem en innstilling til Stortinget om kollektivsatsingen i Bergen.

Målet er at den skal være levert i løpet av mai. Proposisjonen åpner trolig for at Bergen allerede fra nyttår kan kreve bompenger for bygging av bybane.

Det er en viss spenning knyttet til om samferdselsministeren anbefaler bane på skinner, slik Bergen ønsker. Eller om hun vil gå inn for en massiv utbygging av busstilbudet, slik vegkontoret anbefaler.