— Praksisen forekommer de fleste noe antikvert, men det er ut til at Norsk Lærerakademi har retten på sin side, sier Henning Jakhelln, professor i arbeidsrett. Han refererer til en Høyesterettsdom fra 1986 som slo fast at kristne institusjoner kan kreve at ansatte har en kristen tro.

— Resonnementet er vel at ektefellen er uren fordi vedkommende er skilt. Den nye ektemaken blir dermed også uren. Så lenge kristent livssyn og etikk er en del av formålet med en institusjon, har de rett til å kreve slikt av de ansatte. Selv om læreren ikke underviser i teologi, vil lærerstaben ved skolen likevel utgjøre en totalitet. Deres valg kan også påvirke elevene, selv om de er voksne, mener Jakhelln.

Etter det BT erfarer, har læreren ingen intensjoner om å bringe saken for retten.