Den tidligere statsministeren ser ingen grunn til at Sverige skal «bytte sikkerhetspolitikk», som han sier. Men han stiller seg positiv til at NATO-landet Norge og det alliansefrie Sverige har felles militærøvelser og gjør felles forsvarsinnkjøp.

Göran Persson kommer med disse uttalelser på bakgrunn av at det er en gryende debatt om NATO-medlemskap i visse kretser både i Sverige og Finland. Selv om de fleste land i det østlige og vestlige Europa er blitt medlemmer både i NATO og EU, er det helt uaktuelt for Sverige å tenke på et slik «dobbeltmedlemskap», etter hans oppfatning.

Persson konstaterer at NATO har «tiltatt» seg nye oppgaver etter at den kalde krigen tok slutt. Nå er forsvarsalliansen bare blitt en innsatsstyrke for verden ellers.

Ikke redd for Russland

Det er heller ikke ønskelig at EU tar seg av flere forsvarsoppgaver enn den allerede har gjort, slik han ser det. Derimot bør EU øke sitt utenrikspolitiske engasjement, for det har oppstått et vakuum i verden etter at USA har mislykkes så sterkt i Irak.

– Er du blitt mer kritisk til NATO?

– Ikke kritisk. Jeg bare konstaterer hvordan utviklingen har vært for en allianse som i sin tid hadde et helt annet grunnlag enn i dag, sier han.

Göran Persson er ikke engstelig for Russlands politiske ambisjoner i nordområdene. Han begrunner det slik:

– Russerne har all interesse av å være en pålitelig eksportør av olje og gass. Logisk sett kan jeg ikke skjønne at de har noen interesse av å skape konflikt. Men det hindrer ikke at nabolandene må følge nøye med i hva de foretar seg i nord.

Göran Persson har vært i Bergen i dag og deltatt på en større transportkonferanse i Bergen Næringsråd.

Et lengre intervju med Persson om klimapolitikk kommer i BT torsdag.

PÅ GRAND: Tidligere statsminister Göran Persson fotografert i Grand selskapslokaler.
Lillebø, Jan M.