SVs gruppeleder sendte i går et brev til ordfører Gunnar Bakke der hun beskylder Bakke for utilbørlig og usaklig innblanding i arbeidsmiljøkonflikten i kommunerevisjonen.

Kommunerevisor Ole Hopperstad må gå etter at en rapport slaktet arbeidsmiljøet blant de 23 ansatte i kommunerevisjonen. Hopperstad er den fjerde lederen for revisjonen i løpet av fire år.

— Blander sammen

Miljeteig reagerer på at Bakke i BT fredag sa at dersom bystyret ikke får presentert en troverdig løsning på konflikten, vil kommunerevisjonens oppgaver bli konkurranseutsatt.

— Ordføreren blander sammen en arbeidsmiljøkonflikt med en omkamp om hva slags revisjonsordning Bergen kommune skal ha, sier Miljeteig.

Hun mener Bakke bruker anledningen til å få konkurranseutsatt virksomheten, noe som har vært et politisk mål for Frp. Dessuten reagerer hun på at ordføreren uttaler seg om et organ som bystyrets kontrollutvalg har tilsynsansvar for, ifølge kommuneloven.

— I folkelig talemål mener vi at ordføreren bedriver et slags mytteri mot Kontrollutvalget - og at han blander sammen partipolitikk med en arbeidsmiljøsak. Det er særlig alvorlig når det er ordføreren som gjør det, sier hun.

- Tull fra Miljeteig

«Ved sin handlemåte (...) risikerer ordføraren å svekka kontrollutvalets status. Det må ikkje ordføraren gjera» skriver Miljeteig i brevet til Bakke.

Ordfører Gunnar Bakke hadde ikke lest brevet da BT snakket med ham i går kveld. Men han avviser at han har blandet rollene.

— Det er bare tull. Ordføreren er den øverste lederen for bystyret og har dermed ansvar også for kommunerevisjonen. Det jeg har gjort er etter ønske fra kontrollutvalgets leder. Jeg synes Miljeteig skal holde seg for god til å gjøre billige politiske poenger ut av en så alvorlig sak, sier han.

— Miljeteig mener du driver politikk når du vil konkurranseutsette revisjonen?

— Det eneste jeg har sagt, er at konkurranseutsetting er ett av to alternativer. Jeg har god tro på at vi skal kunne løse konflikten uten det. Og så må jeg få minne om at forretningsutvalget selv har bedt meg om å utrede et alternativ med konkurranseutsetting, sier Bakke.

Bergens Tidende