— Forbudet går på dyrevernet løs. Hadde det vært lovlig ville en hatt en helt annen kontroll på de dyrene som er her. Norske myndigheter må stikke hodet opp av sanden. Vi kan ikke ha en helt annen politikk enn våre naboland, sier Fosså, og hevder at det er som å be om at loven blir brutt.

Geckoer, giftfrie slanger og pilegiftsfrosker er utmerkede kjæledyr, mener generalsekretæren.

Myndighetenes argumenter om å totalforby og å skjære alle reptiler over en kam fordi det blir vanskelig å kontrollere, mener han er tøv.

— Det er uvitenhet og mangel på forståelse som gjør at vi ennå har lovforbudet. Det er mulig å finne en praktisk løsning på dette, sier han.