— Det er jo ikke slik det skal være i et land med organisasjonsfrihet, sier Hans Torvatn, arbeidslivsforsker ved SINTEF i Trondheim.

Grunnene er flere, mener han.

— Det er yrker med lav status og lavt utdanningsnivå. Til dels er det en høy andel innvandrere som kan ha med seg forestillinger om hva som skjer om du organiserer deg, men som ikke nødvendigvis er riktige, sier Torvatn.

Men det er bare en side av saken. En annen er arbeidsgiverne. Hotell- og restaurant er en bransje som har større problemer enn gjennomsnittet. Det skjer fordi mange arbeidsgivere selv ikke er organiserte i en arbeidsgiverorganisasjon, ifølge arbeidslivsforskeren.

— Dette er ofte små restauranter og steder. Det har skjedd mye rart i bransjen, konkursryttere og momssvindlere. Når det er snakk om en slik type bedrift, er det ikke rart om du som ansatt trår litt varsomt.

Stort gjennomtrekk gjør at fagforbundene ikke får nok makt, mener Torvatn.

— Tradisjonene for å organisere seg har vært lave. Det blir selvforsterkende prosesser: Få vil melde seg inn når så få andre er organiserte.