RAGNHILD HOVHELGE SKODVIN (foto) ragnhild.hov@bergens-tidende.no LyseKloster

— Jo, Fremskrittspartiet har mye å lære av Arbeiderpartiet, slår Terje Søviknes fast. Som Fremskrittspartiets andre nestleder har han den siste uken stått frem som "reserveformann" mens Carl I. Hagen ferierer i Spania. Men den suksessrike Os-ordføreren er nøye med å presisere at han ikke har tittelen fungerende formann. - Fremskrittspartiet har bare en formann, nemlig Carl I. Hagen. Men det er riktig at jeg representerer partiledelsen siden både Hagen og Siv Jensen ferierer i utlandet. Han innrømmer at det er hektisk å lede Norges nest største parti. Det er blitt noen telefoner til Spania de siste dagene. Flere tema har vært drøftet. Også "sommerstanden" i Fredrikstad. - Men jeg sover godt om natten. Og ferske galluptall lover godt for partiet, betror han BT.

I samlet flokk

Målet foran stortingsvalget er å vinne flertall sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Søviknes mener det er innen rekkevidde dersom partiet opptrer i samlet flokk med samordnede standpunkt. - Skal Einar Gerhardsens Tillitsmannen blir lærebok for uregjerlige Fremskrittspartimedlemmer? - Jeg har ikke lest den boken. Men jeg lærte en del organisasjonsteori da jeg gikk på Handelshøyskolen. Jeg har forstått at skal vi utvikle en sterk organisasjon, må partiet ha en helhetlig profil, sier han. Derfor skal neste års valgkamp styres med fast hånd fra partikontoret på Youngstorget. Akkurat som i Arbeiderpartiet. - Alle utspill skal samordnes og være forhåndsgodkjent i partiorganisasjonen. Dessuten må alle arrangement samordnes. Et profesjonelt parti kan ikke sprike i alle retninger. Vi kan ikke tillate at enkeltmedlemmer kommer med utspill på tvers. Det vil bli oppfattet som fraksjonsvirksomhet.

Ikke fraksjonsvirksomhet

— Drev Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe fraksjonsvirksomhet i Gågaten i Fredrikstad? - Nei ikke denne gangen. Men tidligere holdt Hedstrøm et møte på egen hånd i Sarpsborg. Det var fraksjonsvirksomhet. - Fredrikstadstanden har jo fått mye medieoppmerksomhet. Var det ikke et godt møte sett med Fremskrittspartiøyne? - Helt brilliant med tanke på mediefokus. Jeg har ingenting imot at våre medlemmer holder stand så lenge de profilerer partiets politikk. Men det blir galt når stortingsrepresentanter fra andre fylker engasjerer seg i nominasjonskampen i Østfold Fremskrittsparti. Det tillater ikke nominasjonsreglementet vi har vedtatt. - Har du tillit til Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe?

Ingen mening

— Jeg har tillit til dem som stortingsrepresentanter. Men jeg har ingen oppfatninger av dem som valgkandidater. De tilhører ikke mitt fylke. Jeg har derfor ingenting med å blande meg inn i nominasjonsprosessen deres på samme måte som de heller ikke skal blande seg inn i prosessen i Hordaland. - Det må bety at heller ikke medlemmer utenfor Oslo kan ha oppfatninger om hvorvidt Carl I. Hagen bør renomineres der? - Ja, det er helt riktig.

Skillevei

Og du selv, har du bestemt deg for om det blir Stortinget og Rådhuset i Os fra neste høst? - Nei, men jeg grubler hele tiden. Jeg står ved en skillevei. Det er det vanskeligste valget jeg har måttet ta som politiker. Jeg vil gjerne fortsette ordførerjobben her i Os. Men Hagen har også gjort det klart at skal jeg være med i diskusjonen om ledervervet, må jeg på Stortinget. Spørsmålet blir om toget går nå eller ved neste valg. - Og svaret blir..? - Jeg svarer når fristen går ut 20. august.