• Også Marken og Nordnes var vedtatt revet. Det er mulig å redde Jonsvollskvartalet hvis det er politisk vilje til det, sier Siri Helle i Boligaksjonen.

Siri Helle som deltok i den ulovlig okkupasjonen i Jonsvollskvartalet, er sjokkert over at byrådet vil tillate at hele kvartalet jevnes med jorden og asfalteres for parkeringsplasser.

— Jonsvollskvartalet er et de få typiske bergenskvartaler igjen i sentrum. Mye der er verdt å verne, sier hun.

— Hva mener du bør skje med Jonsvollskvartalet?

— Sannsynligvis må en del vekk, men mye er verdt å ta vare på. De hus jeg har vært inne i, er flotte bygninger. Derfor stiller jeg meg undrende til konklusjonen fra konsulentselskapet E. & A. Eide om at vi risikerte liv og helse ved å gå inn i husene.

Byråd Lisbeth Iversen (KrF) fremholder sikkerheten som en av grunnene til å rive kvartalet - i alt ti bygninger.

Siri Helle understreker at byrådet må stille krav om en godkjent bebyggelsesplan før det blir aktuelt å rive. - Det er praksis alle andre steder i byen, sier Helle og legger til:

— Egentlig mener jeg kommunen bør ekspropriere hele kvartalet og få i gang en bred folkelig prosess om den fremtidige bruken. Jonsvollskvartalet kan romme mye.

Huseier har hatt sin mulighet. Det er fire år siden reguleringsplanen ble vedtatt og noen bebyggelsesplan er ikke kommet. Å tro at tidsfrister vil få noe til å skje er som å tro på julenissen, mener Siri Helle.

- Feil rekkefølge

— Her skjer ting i feil rekkefølge, sier Tormod Carlsen, leder i Velforeningen for Sydnes og Nøstet. - Før byrådet sier ja til riving, må huseieren legge frem og få godkjent en bebyggelsesplan, legger han til.

Jonsvollskvartalet vil gi plass til 140 parkeringsplasser. Det gir en månedlig inntekt på mellom 150.000 og 200.000 kroner. - Med så gode inntekter fra parkerings har ikke grunneier noe hastverk med å starte nybygging, påpeker Carlsen, som er skeptisk til løftet om at parkeringsplassene skal være midlertidige:

— Erfaringen viser at det er vanskelig å få avviklet midlertidige parkeringsplasser, sier han.

Byrådet gjør vedtak i saken 7. januar. Velforeningen er innstilt på anke vedtaket inn for fylkesmannen og be om at rivingen utstår til anken er behandlet.