— Vi advokater har et moralsk ansvar for å bistå klientene våre, og vi bør ikke kunne selektere oppdrag ut fra hva sakene handler om, mener advokat Bjørn Meltzer.

Ba om å bli fritatt

I Baneheia-saken ba flere oppnevnte advokater om å bli fritatt for oppdraget med å representere Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen.

Noe liknende skal ikke skjedd i Bergen, og ville heller ikke vært noen enkel affære.

— Retten kan faktisk pålegge en offentlig oppnevnt advokat om å representere en slik klient. Det skal særdeles gode grunner til for å slippe, forteller advokat Jostein Alvheim.

Står på listen

Den rutinerte advokaten er selv på listen over oppnevnte advokater som kan bli kontaktet foran varetektsfengslinger.

— Man liker jo ikke alltid det som klienten er siktet for å ha gjort. Men vi gjør alt for å ha et profesjonelt forhold til sakene. Vår jobb er ikke nødvendigvis å forsvare det klientene våre har gjort, men å ivareta deres interesser, forklarer Alvheim.

Verken Meltzer eller Alvheim er oppnevnt som forsvarer for noen av de barneporno-siktede.