Vil stoppe ferieflørt med narko

— Rusavhengighet er en livsstilsykdom på samme måte som diabetes, kreft og helse-problemer knyttet til røyking. Likevel har både hjelpeapparat, politikere og folk flest langt flere fordommer mot rusavhengige enn andre. Dessverre preger dette politikken rettet inn mot denne gruppen. Man er langt mer villig til å finne alternative løsninger og sette i verk tiltak for andre livsstilsykdommer, sier Erling Pedersen.

2000 døde av overdose

Norge har hatt en nullvisjon for narkotikapolitikken i flere tiår. Dette betyr at man ikke aksepterer at folk bruker ulovlige stoffer til å ruse seg. Pedersen mener at nullvisjonen har bidratt feil fokus i ruspolitikken og at den dermed har stagnert.

— Det virker som om en del skadereduserende tiltak ikke settes i verk til tross for at de er bevist å kunne redde liv og helse. I løpet av en tiårs periode har 2000 unge mennesker dødd foran øyene på oss som følge av overdoser. Nå er det på tide at vi legger ut kortene på nytt. De tiltakene vi har i dag er det enten for få av eller de fungerer ikke godt nok sier Erling Pedersen.

Han illustrerer den manglende viljen til å tenke nytt med skepsisen som i sin tid var til metadonbehandling.

— Det var kjempeprotester mot denne typen behandling. Selv om erfaringene fra utlandet var klart positive måtte vi prøve det ut her hjemme i tre år før vi var villige til å akseptere tiltaket, sier Pedersen.

- Bra med sprøyterom

For ni år siden var han med daværende sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa til Frankfurt for å se nærmere på bruken av sprøyterom. Erfaringene var udelt gode.

— Det er ikke tvil om at sprøyterommene i Frankfiurt var et av de mest effektive tiltakene for å komme i kontakt med hjelpetrengende rusavhengige, få ned overdosedødsfallene og få mange flere i behandling. Men sprøyterom bør alltid være en del av et større ressurssenter med ulike tilbud og kvalifisert personale tilstede, sier Pedersen.

— Vi må passe oss for at ikke krigen mot narkotika blir en krig mot de rusmiddelav-hengige. Der er ikke dem vi vil til livs. Krigen må føres mot de som profiterer på rusmiddelavhengige og den mangelfulle politikken, understreker han.