I fjor høst fikk Per Arne Nilssons nesten 80 år gamle mor en telefon fra organisasjonen Barn og ungdom mot rus. De ville gjerne ha penger til sitt arbeid.

— Hun gikk med på det, siden hun syntes det var et godt formål. Personen hun snakket med, sa det var snakk om en engangsinnbetaling. Hun fikk en giro, og betalte den.

— Betaler regningene sine

Siden har det ifølge Nilsson kommet mist én faktura til. Selv oppdaget han innbetalingene som til sammen skal være på rundt 1000 kroner, ved en tilfeldighet.

— Hadde ikke jeg stoppet det nå, hadde hun sikkert fått flere av den typen. Og som mange eldre, betaler hun samvittighetsfullt det som ser ut som regninger. Hun tenkte ikke over at det kan være useriøse aktører. Når de samler inn til det hun oppfatter som et godt formål, vil hun gjerne hjelpe, sier Nilsson.

Han gjorde selv undersøkelser, og fant at organisasjonen ikke sto i Innsamlingsregisteret. Da han forsøkte å ringe et telefonnummer knyttet til organisasjonen, fikk han ikke var.

— Det er vanskelig å vite om organisasjonen er seriøs eller useriøs. Jeg kan jo ikke si at de driver direkte svindel, når det ikke kan slås fast om de tar pengene selv. Men jeg blir jo skeptisk når de ikke har noen nettside eller annet som viser hva pengene går til. Jeg synes det er forferdelig om noen bruker slike innsamlingsmetoder til egen vinning. Er du kynisk nok, går det jo an å tjene på folks, og spesielt gamle folks, godtroenhet.

Han er glad for at Innsamlingskontrollen nå kommer med en egen obs-liste hvor de advarer mot å gi til potensielt useriøse organisasjoner.

— Da kan jo folk kontrollere litt selv hvem det er de gir til.

Ingen nettside

Organisasjonen Barn og undgom mot rus ble registrert hos Brønnøysundregisteret i august i fjor. Organisasjonen har ingen nettside, og står ikke i Frivillighetsregisteret eller Innsamlingsregisteret. En 25-åring fra Oslo er registrert som daglig leder og styreleder.

Innsamlingskontrollen kjenner ikke til organisasjonen.

— Men både navn og fremgangsmåte ligner på meldinger vi stadig får, sier daglig leder Børre Hagen.

BT forsøkte denne uken å komme i kontakt med organisasjonen på kontaktnummeret de har oppgitt på de utsendte giroene. Vi ble per SMS bedt om å sende dem en epost.

Svaret er signert Morten Larsen, som oppgir å være kommunikasjons- og teknisk ansvarlig i organisasjonen.

Han beklager dersom Per Arne Nilsson og hans mor har oppfattet deres innsamling som lureri.

— Vår intensjon er og har aldri vært å lure noen. Vi anbefaler derforvedkommende å ta kontakt for å få returnert pengene sine, skriver han.

- Informasjonskampanjer kommer

Ifølge Larsen er Barn og ungdom mot rus en uavhengig og politisk nøytralungdomsorganisasjon, som har som formål åmarkere et klart standpunkt mot narkotika og rus.

— Vi jobber med å fronte en kritisk holdning til bruk av rusmidler gjennom informasjonsarbeid. Den siste tiden har vi merket en økning i antall frivillige som ønsker å bidra med både kunnskap og erfaring innenfor temaet. I løpet av 2014 ønsker vi å få i gang flere informasjonskampanjer som vil være tilrettelagt barn og ungdom hva angår holdningsskapende- og forebyggende arbeid landet rundt, skriver han.

Det gjenstår imidlertid ennå en del detaljer før organisasjonen kommer i gang med informasjonsarbeidet, ifølge Larsen.

- Siden dere ringer rundt til folk og samler inn penger, ville det ikke vært nyttig å ha informasjon om organisasjonen offentlig tilgjengelig?

— Vi tar selvfølgelig selvkritikk for at viikke har stilt opp med tilgjengelig informasjon tidligere.Det er noe vi har jobbet medden siste tiden for å løseopp i. Nettsiden vil være oppe i midten avmai, skriver Larsen.