Den planlagte kraftledningen gjennom Hardanger vil ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er konklusjonen i tre rapporter som energiminister Terje Riis Johansen fikk i dag.

Ber om utsettelse

— Vårt råd til regjeringen er dette: Utsett kraftledningen mellom Sima og Samnanger i minst tre år. Det sa generalsekretæren i Den norske Turistforening Kristin Krohn Devold, da hun overleverte rapportene til statsråd Riis Johansen på hans kontor.

DNT har bestilt og betalt for de tre rapportene fra forskningsmiljø i Bergen (NHH), Trondheim (NTNU) og Oslo (Vista Analyse).

— Disse rapporten er laget om økonomien i prosjektet, og er ikke bestilt ut fra miljø- eller naturfaglige interesser, selv om de selvsagt indirekte også teller med, sier Krohn Devold til bt.no.

— Jeg er sikker på at når finansminister Sigbjørn Johnsen får se rapportene, som vi skal sende til ham i dag, vil han finne ut at Norge har annet å bruke penger på en dette, la hun til.

Bedre med SVC Alle rapportene konkluderer med at bygging av et såkalt SVC-anlegg (kompenseringsanlegg) i Samnanger vil være langt mer lønnsomt, enn å strekke den planlagte 420 kV-ledninger over land og sjø gjennom Hardanger.

Olje og energiminister Terje Riis Johansen sa at han vil bruke lang tid på å gjøre ferdig en innstilling i denne saken. På den ene siden sa han at hensynet til urørt natur teller mye, også for ham.

— På den annen side må jeg ta hensyn til forsyningssikkerheten til Bergens-området. I kalde tider som disse er denne under press, noe jeg har fått informasjon om senest i dag.

— Vi snakker om måneder før regjeringen vil konkluderer her, sa statsråden har til bt.no.

Si din mening om monstermastene her!

KNUT STRAND