• Det dårligste skolebygget i Bergen er taperen i byrådets skolebruksplan, sier Pål Hafstad Thorsen, skolepolitisk talsmann for Ap.

Veggene i snart hundre år gamle Møhlenpris skole oser av historie. Og fukt.

— Jeg mener at denne skolen burde hatt akuttstatus. Men i byrådets skolebruksplan er Møhlenpris avspist med et vagt løfte om å se nytt skolebygg i sammenheng med boligbyggingen ved Damsgårdssundet og en fremtidig gangbro over sundet. Dette er å skubbe løsningen minst ti år frem i tid, mener Hafstad.

I det første utkastet til skolebruksplan var det pekt på en mulighet for å selge skolebygget og bygge nytt i tilknytning til Vitensenteret på Marineholmen.

Forslaget ble møtt med blandede følelser på Møhlenpris, forteller rektor Atle Hannevik.

— Alle ansatte er positive til forslaget om en ny skole. Blant foreldrene er meningene mer delte.

Ukjent for grunneier

Nybygget ved Vitensenteret var imidlertid lansert uten at ideen var drøftet med grunneieren på Marineholmen, GC Rieber Eiendom.

Først etter at planen var sendt på høring, hadde administrasjonen møte med grunneieren. Administrerende direktør Bjart Nygaard lovet så å ta saken opp med sitt styre.

Der ble skoleideen forkastet.

— Vi kjøpte Marineholmen for å skape en forsknings- og næringspark. Dette vil vi ikke ødelegge ved å legge en skole i området, sier Nygaard til Bergens Tidende.

Budskapet ble gjentatt i et møte med byrådet. I stedet for å ekspropriere skoletomt på Marineholmen, valgte byrådet da å se etter andre løsninger.

Hafstad mener byrådet har gitt seg for lett:

— Jeg kan ikke forestille meg at Hydro som spanderer 100 millioner kroner på nytt Vitensenter, har noe imot å få en barneskole i nærheten, sier han.

Leif Lømo, som representerer Hydro i styret for Vitensenteret, sier til BT at skolebygget aldri har vært tema i styret.

— Det har jeg aldri hørt om, sier han.

- Vi har tid

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit er uenig i beskrivelsen av Møhlenpris som den dårligste skolen i byen.

— Bygget er gammelt, men ikke så dårlig at noe må gjøres straks. Vi har tid til å tenke oss om, sier Tveit.

Byrådet ser muligheter for et nybygg på kaien nedenfor. Gjerne en skole som profilerer seg på realfag og gjerne bygget av en privat utbygger.

Tveit avviser også at byrådet ga seg for lett på Marineholmen. Han mener det var gode grunner for å forlate ideen.

Deisz, Ørjan