På et rom på Kvinneklinikken, sitter Dorota Teresa Flaka (25) med to dager gamle Olav i armene. Om kort tid skal hun reise hjem til en gutt på snart 2 år og mannen.

— Er du klar for å reise hjem i dag, spør Norunn Solvang, leder i Den norske jordmorforening Hordaland.

— Ja, det er jeg, sier Dorota Teresa Flaka.

Egentlig kunne hun ha reist hjem en dag tidligere og fått tilbud om jordmor hjem, men den tjenesten hadde hun knapt hørt om.

— Det høres ut som et veldig bra tilbud, sier hun.

Kvinner trenger bedre omsorg enn de får i dag.

Norunn Solvang

Et tilbud til alle

I dag kan Haukeland Universitetssykehus kun tilby «Jordmor hjem» til noen kvinner. Siden starten i 2007 har de måtte avvise rundt 500 kvinner. Nå ønsker jordmødrene i Bergen kommune å gi flere kvinner som nettopp har født, et slikt tilbud. Med seg på laget har de Helsedirektoratet, som la frem en rapport i vår. Her går det klart frem at jordmortjenesten skal styrkes og barselomsorgen er et av punktene.

— Vi ønsker å gi dette tilbudet til alle nybakte mødre i kommunene. Vi vet at den første tiden er sårbar i forhold til mors og barns helse. Barseltiden på KK er heller ikke optimal etter nedskjæringer de siste ti årene, sier Solvang.

Hvert år blir det født rundt 5000 barn på Kvinneklinikken og ca. 500 barn på Voss. Etter at Barselloftet på Haukeland Hotell ble lagt ned i mai 2009 og fedrene bare kan besøke mor og barn mellom klokken 17 til 20, er det flere kvinner som ønsker å reise hjem inne 24 timer etter fødselen.

— Kvinner trenger bedre omsorg enn de får i dag. Jeg tror ikke man ser hvor viktig arbeidet med barselomsorg er. Vi er opptatt av at kvinnene skal få en optimal start og det kan vi gi dem, sier Solvang.

Bekymret for mor

I vår var Ingrid Lid Nordø, Den Norske jordmorforeningen sin kommunekontakt i Hordaland, hos Helse— og sosialkomiteen i Bergen kommune for å informere dem om blant annet barselomsorgen i kommunen.

— Behovet for å styrke barselomsorgen er stort. Altfor mange barselkvinner gir tilbakemelding om blant annet store ammeproblemer og for lite veiledning den første uken etter fødselen før helsesøster kommer på hjemmebesøk ca. 14 dager etter fødselen, sier Nordø.

Men Nordø fikk ingen lovnader av kommunen. I stedet fikk hun beskjed om at de skulle tenke på det til neste års budsjett.

— Vi kan ikke se at Bergen kommune satser på dette og vi er bekymret for morens psykiske helse, sier Solvang.

For få stillinger

Solvang forteller at barselomsorgen er Den norske jordmorforening i Hordaland sin viktigste sak akkurat nå.

— Hvis vi skal klare å gi barselkvinnen bedre oppfølging slik Helsedirektoratet vil, trenger vi langt flere ressurser enn vi har i dag, sier Solvang.

I dag er det 20 jordmorstillinger i Bergen kommune. 16 av dem er deltidsstillinger og 6 av dem er ufrivillige deltidsstillinger.

— Vi er så klare til å hjelpe kvinner i barseltiden. Og for å få det til, er det viktig med samhandling mellom helseforetaket og kommunen. Det er denne samhandlingen vi etterlyser, sier Nordø

Jobber med saken

Arve Bang, overlege i Helsevernetaten i Begen kommunen, sier de jobber med saken. Han sitter i en arbeidsgruppe som holder på å lage en områdeplan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Helse Bergen.

— I planen er det forslag til tiltak som ivaretar svangerskapsomsorgen på en best mulig måte og vi ser også på hvordan oppfølging i barseltiden bør være.

— I tillegg arbeider vi med å få til en «Jordmor hjem»-tjeneste i Bergen kommunen. Haukeland ønsker å utvide tjenesten og barselomsorgen er noe man ser er forsømt, sier Arve Bang.

Om det skyldes for få jordmødre, er han usikker på.

— Før en vet hvor stort behovet er for flere jordmødre, må vi kartlegge hvor effektiv jordmortjenesten er i dag og om tjenesten fungerer i forhold til nasjonale retningslinjer.

Planen skal sendes av gårde til Helse Bergen i midten av oktober.

Si din mening om denne saken!