Det er miljøvernminister Børge Brende som sier dette til Bergens Tidende. Han kaller vinterens kraftkrise et stort problem, men understreker at ingen i dette landet skal fryse. I går besøkte han Sogn, i snaue ti minusgrader.

— De som har problemer i denne krisen på grunn av den høye prisen skal prioriteres i støttetiltakene. Det er regjeringens klare beskjed til folk, sier Brende.

— Det er store tap av kraft i de gamle anleggene. Inntil 20 prosent mer elektrisk kraft kan vi få ut av enkeltanlegg, uten nye inngrep i natur, kun ved å skifte ut rørgater og turbiner og andre umoderne komponenter. Det er blant annet dette vi nå må ta tak i. I tillegg har vi mulighetene i utbygging av mikro- og minikraftverk i elvene, sier miljøvernministeren.

— Vi har en strømdekning i dette landet som er 97 prosent basert på vannkraft. Det aller viktigste er derfor å skaffe andre energiformer enn vannkraft, som kan kompensere for bortfall av vannkraftproduksjon i tørrår, sier Brende.

Det er ifølge Brende varmepumper, vindkraft og biobrensel som i første rekke kan gi sine bidrag til energiforsyningen og supplere vannkraften.

Miljøvernministeren gir også en krystallklar vurdering av gasskraftutbyggingen som har stått i stampe i flere år: - Både selskapet Naturkraft på Vestlandet og Industrikraft i Midt-Norge har fått beskjed om at de kan sette i gang bygging av sine gasskraftverk. Selskapene må selv vurdere om det er økonomisk lønnsomt, i det prisbildet på strøm som de ser for seg i et langsiktig perspektiv, sier Brende.

Når det gjelder håpet om mer utbygging av urørt vassdragsnatur på Vestlandet sier Brende: – Norge har ni av verdens 20 høyeste fossefall, og vi har bygd ut syv av de ni.