— Sender en 50 meldinger om dagen, er en avhengig av sosial kontakt. Det er ikke noe sykelig, mener etnolog Truls Erik Johnsen.- Mobiltelefonen er mer enn et leketøy. For ungdommer er det en forlengelse av kroppens sanser, mener etnologen.Han har skrevet hovedfagsoppgave ved Institutt for kulturstudier på Universitetet i Oslo om ungdom og mobilbruk.I fire måneder fulgte han daglig en gruppe 16-19-åringer. Johnsen ser på tekstmeldinger som en naturlig del av den sosiale omgangen mellom ungdommer.- Kommunikasjon via mobiltelefon er ikke så forskjellig fra å snakke sammen ansikt til ansikt. Det viktigste er å være en del av et sosialt nettverk. Selvfølgelig finnes det ekstreme tilfeller, men det skal mye til før en kan kalle det avhengighet. Du kan ikke si at noen blir avhengig av å snakke sammen.Forskerstudent Ulrika Sjvberg ved Universitetet i Lund har studert bruk av internett blant 12-13-åringer og 15-16-åringer i Sverige. Hun mener tekstmeldinger kan ses på som en videreføring av prating på internett.- Mobilen kan du ta med deg over alt. Ungdom sender tekstmeldinger som sosial underholdning, ikke fordi det er viktig, sier forskerstudenten til BT. Les også: SMS-entusiaster samlet på "Zachen" 110.000 brukere hos TV 240.000 mobilregninger til inkasso14-åring hektet på mobil