— Gode retningslinjer for håndtering av denne typen atferd og tydelige konsekvenser kan føre til at atferden forsvinner, men dessverre dukker den ofte opp igjen etter en tid. Det er utfordrende å få bukt med slenging av kommentarer. Det skjer som regel langt unna lærerens ører og vi er avhengige av at det rapporteres, sier hun. Aukrust kjenner til den verbale mobbingen av Whiteley.

Til tross for utfordringene det er i en mobbesak, er Aukrust svært opptatt av at elever som blir mobbet eller mobber ikke skal tro at skolen glemmer dem.— Elever som mobber eller blir mobbet må aldri få følelsen av at vi gir opp. Vi tar tak, vi ser dem og vi aksepterer ikke denne typen atferd. Vi har tro på alles mulighet til å endre atferd, sier hun.

Hun forteller at skolen også la merke til at Whiteley endret seg mye gjennom sine siste skoleår.

Følg Vær en venn på Facebook!

— Hans positive prosess var tydelig for alle, sier hun.

Aukrust sier at de prøver å være tett på elevene hver dag, og er opptatt av at det skal være kort vei til en voksen person som kan lytte.