EKSPERTINTERVJUET

HVEM: Erling Roland

HVA: Professor ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

AKTUELL: Forsker på mobbing

— Hvorfor oppstår grupper som plager eller mobber andre elever?

— Det er mange ulike grunner til det. Men én hovedårsak ligger vanligvis i personligheten til en eller flere av elevene. De som plager andre scorer ofte høyt på det vi kaller oppsøkende aggresjon. Det vil si at de ikke viser aggresjon fordi de er sinte, men bevisst gjør negative handlinger mot andre uten å være sinte. Hvis du har to-tre slike elever i en klasse, finner de ofte hverandre. Men mobbing handler til en viss grad også om kulturen i klassen. Det er så store forskjeller i omfanget av mobbing i ulike skoler og klasser, at det kan ikke forklares bare ut fra forskjeller i elevmassen.

**Les også:

Har ikke vurdert å flytte plagerne**

— Er det forskjell på gutter og jenter?

— Ja. Selv om gutter oftest mobber gutter fra sin egen klasse, går de også på både jenter i klassen og elever i andre klasser. For jenter derimot, er mobbingen i stor grad konsentrert til andre jenter i klassen. Jenters måte å mobbe på spiller mye på relasjoner og utfrysing. Og for å fryse noen ut, må du kjenne vedkommende. I tillegg betyr samspillet med de andre plagerne mer for jentene, mens for guttene ligger drivet noe mer i selve maktspillet overfor mobbeofrene. Jenteklikker som står mot hverandre definerer vi ikke som mobbing i tradisjonell forstand. Men klikkdannelser øker risikoen for mobbing, fordi noen fort kan bli stående utenfor.

- Hvordan kan skolene forebygge dette?

— En myndig og god klasseledelse forebygger mobbing. I vårt arbeid legger vi alltid stor vekt på at når det kommer en ny lærer til en skole, er det viktig at læreren blir en suksess fra første dag. Og ved skolestart for en ny klasse, må en legge mye arbeid i at den første dagen og uken blir konstruktiv og vellykket. Kommer du skjevt ut fra starten, kan det gå ut over både disiplin, faglig utbytte og også ende med mobbing.

**Les også:

Seks jenter plaget ut av samme klasse**

— Hva kan skolen gjøre når en slik situasjon likevel har oppstått?

— Hvis det oppstår klikkdannelser og mobbing i en klasse, tyder det på at læreren har tapt autoriteten i klassen. Da er det kolossalt vanskelig å ta tilbake kontrollen. Det er ofte nødvendig med profesjonell støtte. Med flere voksne til stede i klasserommet, må læreren prøve å gjenopprette kontrollen veldig tydelig og bestemt. Når den er på plass, kan man begynne å organisere klassen og gjøre andre grep som må til. Dette kaller vi å snu en klasse.

- Hvordan lykkes skolene i dette arbeidet?

— Den vanligste feilen er at en gjør for lite og for langsomt. Det blir gjerne gjort veldig lite. Og hvis det blir gjort noe, så blir det for puslete. Her mener jeg norske skoler trenger en skikkelig metodikk å støtte seg til.

- Hvis alt annet feiler, hvem bør bytte skole?

— Den som blir mobbet skal beskyttes. I siste instans vil det altså være den som mobber som bør bytte skole. Det skjer ikke ofte, men det skjer. Når vi er inne og hjelper skoler, gjør vi det alltid veldig klart at vi er villige til å gå til det skrittet hvis det blir nødvendig.