— Jeg er ikke glad for at studentene muligens blir plassert i brakker, sier Tor Sivertsen Prestegard, leder for studentutvalget ved Det humanistiske fakultet

Han reagerer på at Bergen kommune vurder Sydneshaugen skole som alternativ for elvene på Møhlenpris skole, når barneskolen skal pusses opp til høsten. Sydneshaugen skole brukes i dag både til forelesninger og lesesaler for alle bachelorstudentene på Det humanistiske fakultet. I tillegg huser bygget studenter som studerer master i humanistiske fag som historie, digital kultur, datalingvistikk og språkteknologi.

Prestegard forstår at barneskoleelevene trenger et sted å være, men frykter at læringsmiljøet for studentene blir svekket, dersom undervisning og lesning blir flyttet til brakker.— Det vil også ha en effekt på lydnivået med barn rett ved lokalene, sier han

- Færre lesesaler

Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, miljø og læringsansvarlig ved Studentparlamentet ved Universitet i Bergen, er enig.

— Dette vil bety betraktelig færre lesesalsplasser, og studentene vil miste undervisningsrom som det kan ta lang tid å få tilbake, sier han.

Mildrid Økland, medlem av FAU-styret ved Møhlenpris skole, forstår studentenes frustrasjon. Hun sier at man må ta hensyn til studentene, hvis det blir bestemt at barna blir flyttet til Sydneshaugen.

- Dårlig inneklima

Studentavisen Studvest har ved flere anledninger skrevet om dårlig inneklima på Sydneshaugen, og at studenter har sett rotter der. Økland er i utgangspunktet positiv til Sydneshaugen skole, men avventer til befaringen på skolen før hun og resten av ledelsen i FAU konkluderer.

— Skolen må holde seg til forskriften om miljørettet helsevern, og tilfredsstille krav til inneklima, klasserom og friareal. Dersom det skal være et skolebygg for barn i tre år, vil vi ikke ha samme problem der som på Møhlenpris, sier hun.

Prestegard i studentutvalget synes det er rart at skolebyråden mener skolen egner seg som barneskole, siden studentene lenge har klaget på bygget.

— Vi har lenge arbeidet for å forbedre det dårlige innemiljøet, og de dårlige lesesalene, sier han.

- Vil fortsette dialogen

Harald Victor Hove, skolebyråd i Bergen kommune, sier han vil fortsette dialogen med universitetet om mulige løsninger.

— Når folk uttaler seg om ting de ikke kjenner detaljene på, får uttalelsene begrenset verdi. Vi har kommunikasjon med eiendomssjefen og rektor, og det er der det er naturlig å ta diskusjonen, sier Hove.

Han er ikke bekymret for rotteplagen ved Sydneshaugen.

— At det er rotter i sentrum, er mildt sagt ingen overraskelse. Det er ikke et tema jeg har behov for å diskutere med studentene, sier skolebyråden.

Hove mener Sydneshaugen har bedre standard enn Møhlenpris skole, og inviterer gjerne studentrepresentantene ned på Møhlenpris, så kan de vurdere hva som er best og verst.

Synspunkter? Si din mening under!