Det opplyser Kristian Heyerdahl, underdirektør i Aetat Arbeidsdirektoratet.

— For å kunne motta dagpenger må man ha hatt en arbeidsinntekt på minst 91.049 kroner året før, eller minst 60.699 kroner i gjennomsnitt per år i løpet av de siste tre årene. Dersom dette kravet innfris, blir fødselspenger og sykepenger tatt med i inntektsgrunnlaget, sier Heyerdahl til Bergens Tidende.

— Bakgrunnen er at det kreves en viss tilknytning til arbeidslivet for å få utbetalt dagpenger. Er man lenge borte, mister man denne tilknytningen, sier han.

— Så dersom man får tre barn på rappen, må man altså regne med at man ikke får dagpenger dersom man mister jobben når man kommer tilbake fra permisjon?

— Ja. Da stiller man på linje med andre som ikke har tilknytning til arbeidslivet, som for eksempel nyutdannede, sier Heyerdahl.

Han forteller Aetat er nøye med å informere om kravet til minsteinntekt, og at dette er noe som det blir utførlig redegjort for i brosjyrer og på Aetats nettsider.

— Men man setter seg vel ikke inn i slike regler, dersom man ikke forventer å miste jobben? Og det er det vel de færreste som gjør?

— Det har du rett i. Jeg kan forstå at kvinnen du refererer til har hatt få oppfordringer til å sette seg inn i regelverket på forhånd, sier Heyerdahl.