Tidlig om morgenen 4. november i år, ble en 46 år gammel mann knivstukket til døde i en leilighet i Storms gate på Møhlenpris.

Mannens 41 år gamle samboer ble senere samme dag pågrepet og siktet for forsettlig drap. Hun nekter straffskyld, og har forklart at samboeren ble drept av en ukjent mannsperson.

— Saken står sterkere

En måned senere mener politiet at saken står enda sterkere.

— Mistanken mot henne er blitt styrket i løpet av de siste fire ukene. Vi har sjekket hennes forklaring mot det etterforskningen ellers har bragt på det rene, og mener at det i større grad kan slås fast at vi har riktig gjerningsperson, sier politiadvokat Trond Eide i Hordaland politidistrikt.

Kvinnen har gjennomgått flere avhør hos politiet de siste par ukene. Hun har sittet i varetekt siden drapet, og vil begjære seg løslatt når fortsatt fengsling blir tema i Bergen tingrett torsdag.

- Har funnet drapskniv

Ifølge politiadvokat Eide er det ikke påvist tekniske bevis som styrker kvinnens forklaring om en ukjent gjerningsmann.

— Det er ikke gjort funn av biologisk art som tilsier at det har vært andre personer i leiligheten, slik hun har forklart. Heller ikke avhør av aktuelle vitner peker saken i den retning, sier han.

Politiet mener også å ha funnet drapsvåpenet, en kjøkkenkniv, i en oppvaskkum i leiligheten.

— Vi har kniven vi tror det kan være, men kan ikke si dette med sikkerhet. Avdøde og siktede bodde sammen. Dermed kan eventuelle blodflekker stamme fra at noen har skåret seg, for eksempel. Men den aktuelle kniven kan passe overens med de skadene avdøde ble påført, sier Eide.

- Motstridende forklaring

Kvinnen har ifølge politiet forklart seg sprikende om det som skjedde den morgenen. Innledningsvis skal hun ha sagt at de to hadde vært alene i leiligheten. Senere har hun forklart at hun våknet av at to personer kranglet høylytt i gangen, og at hun ble skubbet mot et bord i stuen da hun gikk for å sjekke.

I tillegg har hun opplyst at gangen var i uorden, og at klær og sko lå slengt hulter til bulter etter den påståtte konfrontasjonen mellom samboeren og en tredje person.

Dette står i motstrid til synet som møtte den første politipatruljen som kom til stedet like etter klokken 06 den morgenen. De opplevde gangen som ryddig.

Beboeren i leiligheten over samboerparet har forklart at han verken hørte rop eller skrik fra etasjen under.

— Styrker kvinnens sak

Hennes forsvarer, advokat Rune Valaker, mener politiets beviser så langt ikke vil holde til domfellelse i en eventuell rettssak.

— Jeg vil ikke kommentere at politiet mener mistanken er styrket eller svekket, annet enn å si at det de har hittil på langt nær er nok. Min klient har i all hovedsak opprettholdt den forklaringen hun ga til poltiiet i innledningen av saken, sier han.

Forsvareren mener det foreligger opplysninger som styrker kvinnens sak.

— Det ble hevdet fra politiets side at hun visste hvor på kroppen offeret var skadet. Men i nødsamtalen med AMK sier hun at hun ikke vet hvor skadene var. En person som har knivstukket noen vil normalt vite hvor vedkommende er blitt stukket, sier Valaker.

Møter ikke

Kvinnen ønsker ikke å møte i torsdagens fengslingsmøte. Dermed vil møtet bli holdt som kontorforretning, hvor en tingrettsdommer avgjør fengslingsspørsmålet uten at aktor eller forsvarer er til stede.

Valaker vil ikke bruke mye energi på å angripe politiets mistankegrunnlag mot kvinnen.

— Hun motsetter seg fengsling, men på dette stadiet i saken er det poengløst å gå nærmere inn på grunnlaget for mistanken. Det er enorm avstand mellom skjellig grunn til mistanke, som blant annet kreves for å fengsle noen, og til de krav som stilles for å få noen dømt i en straffesak, sier Valaker.

Kvinnen er ifølge politiet tidligere straffedømt 10 ganger. Hun er blant annet dømt for legemsbeskadigelse med kniv.