Mannen ble fengslet mistenkt for flere tilfeller av mishandling.

– Han er siktet for fire konkrete tilfeller av vold og trusler. I mars i år endte det med en bruddskade i ryggen hvor kvinnen ble innlagt på sykehus og operert. Det er han siktet for å ha påført henne, sier politiadvokat Elisabeth Deinboll.

— Skled oppå kvinnen

47-åringen hevder at han skled og falt oppå kvinnen da ryggbruddet skjedde. Han har forklart at han har slått sin tidligere samboer med flat hånd ved flere anledninger, men at han ikke har sparket henne eller slått henne med knyttnevene.

– Han har gjentatte ganger slått og sparket fornærmede da ryggbruddet skjedde. Siktelsen er i store trekk basert på hennes forklaring, sier Deinboll.

Kan forlate landet

Mannen, som ikke er norsk statsborger, ble fengslet i fire uker på grunn av unndragelsesfare. Han ble også idømt ti dager med brev- og besøkskontroll. Bergen tingrett mener det er fare for at han forlater landet, dersom han ikke holdes i varetekt. 47-åringen har blant annet forsørgerbyrde for tre barn i hjemlandet sitt i Vest-Europa.

Det er to år siden 47-åringen kom til Norge, og han hadde et forhold til den 40 år gamle kvinnen like lenge.

Kvinnen lå rundt to uker på sykehus i forbindelse med ryggbruddet og er fortsatt sykmeldt.

– Det er konstatert bruddskade, og det er på det rene at det har skjedd i forbindelse med en konfrontasjon, men det må mer etterforskning til for å få frem bakgrunnen for bruddet, sier Deinboll.

Siktelsen kan bli utvidet

Det er fortsatt usikkert hvor varig skaden er. Dersom det er snakk om en langvarig skade, kan siktelsen bli utvidet. Foreløpig er mannen siktet etter straffelovens paragraf 219, første ledd, som omfatter vold, trusler og mishandling over lengre tid.

Politiet mener mishandlingen har skjedd i tidsrommet mai 2006 til mars 2007. 47-åringen påkjærte fengslingen, og lagmannsretten må nå ta stilling til om det er grunnlag for å holde ham fengslet.

Mannen ønsket ikke at hans forsvarer, Beate Hamre, skulle kommentere fengslingskjennelsen eller siktelsen.

FIKK MEDHOLD: Aktor Elisabeth Deinboll la ned påstand om fire uker i fengsel for 47-åringen.
Rune Berentsen
FORSVAREREN: Beate Hamre forsvarer 47-åringen. Han erkjenner å ha slått sin eks-samboer, men hevder at han skled og falt oppå sin samboer da hun brakk ryggen.
Rune Berentsen