ARNE COLLIANDER

Han klarte også å så tvil ved om søsterskipet «Draupner» i det hele tatt hadde vært gjennom de obligatoriske kontrollene under byggeperioden.

Overingeniøren fra Sjøfartsdirektoratet ble ved slutten av de to hurtigbåtenes byggeperiode sendt til verftet i Australia for å påse at de tekniske forskriftene ble fulgt.

Motstrid

To andre representanter fra direktoratet har tidligere forklart i retten at de oppfattet det slik at Ibenfeldt overvåket og godkjente en evakueringstest med «Sleipner» s redningsflåter.

— Det må bero på en misforståelse, sa Ibenfeldt, og utdypet med at han hadde latt seg overtale til å overvære en flåtetest i verkstedets regi.

— Det var aldri i mine tanker at dette var den obligatoriske stillevannstesten med flåtene som fartøyet måtte gjennom før sertifiseringen. Jeg så på dette som en ren verkstedstest, understreket han.

Signerte dokument

De andre vitnene fra Sjøfartsdirektoratet oppfattet det annerledes. Ifølge dem dannet Ibenfeldts observasjoner noe av grunnlaget ved utstedelsen av «Sleipner» s sertifikater.

— Har du undertegnet og sendt inn noe dokument til direktoratet etter denne testen? ville kapteinens forsvarer, advokat Per Magne Strandborg vite.

— Nei, svarte Ibenfeldt.

Deretter trasket Strandborg bort til vitneboksen og la et dokument med Ibenfeldts underskrift på bordet foran ham.

— Er dette din signatur? spurte han.

— Ja, måtte Ibenfeldt medgi.

— Da har du altså rapportert om flåtetesten, konstaterte Strandborg.

— Beklager, svarte Ibenfeldt, samtidig som han understreket at han aldri hadde utferdiget noe offisielt rapportskjema etter testen han overvar.

Mye å holde styr på

Retten fikk også se en video av den omtalte flåtetesten. Av den fremgikk det at det var mye tauverk å holde styr på for den som utløste flåtene. I Australia ble dette gjort av en person fra flåtefabrikanten. Ibenfeldt var usikker på hvor nøye folk fra HSD fulgte testen.

Kapteinens forsvarer fortsatte med å presse Sjøfartsdirektoratets tekniske besiktigelsesmann med spørsmål om hvilke oppgaver han hadde utført under sitt en måned lange opphold ved det australske verftet i mars 1999.

«Draupner»-kontroll?

Torbjørn Ibenfeldt hadde som oppgave å kontrollere det tekniske om bord på «Sleipner».

— Var det fullt ut mulig? Var ikke byggingen av «Sleipner» kommet så langt at det ikke lot seg gjennomføre å undersøke alt? spurte Strandborg.

— Noe fikk jeg kontrollert, men ikke alt, bekreftet overingeniøren.

— Kontrollerte du «Draupner»? fortsatte Strandborg.

— Nei.

— Hvem gjorde det?

— Det vet jeg ikke.

— Var det andre fra Sjøfartsdirektoratet i Australia etter deg?

— Ikke som jeg vet om, sa Ibenfeldt, og lot det dermed henge i luften i hvilken grad «Draupner» i det hele tatt ble kontrollert.