• Seksuelt misbruk, omsorgsvikt og fysisk og psykisk mishandling var hverdagen vår, sier tre menn som bodde på Bergens guttehjem på Garnes på 50- og 60-tallet.

En gruppe menn vil gå til søksmål mot Bergen kommune på grunn av overgrepene de opplevde på barnehjemmet for 30-40 år siden. Det opprettes også en støttegruppe for dem som hevder seg mishandlet.

De tre mennene BT har snakket med bodde i mange år på barnehjemmet på 50— og 60-tallet. De utelukker ikke at de vil støtte et søksmål mot kommunen og stille opp ved en granskning av barnehjemmet.

Seksuelt misbruk

Mennene forteller at seksuelt misbruk i form av blant annet onani og analsex var vanlig på hjemmet. Det vanlige var at de eldste guttene misbrukte de yngste, men også enkelte ansatte skal ha vært involvert.

— Vi ble misbrukt da vi kom dit. Da vi ble eldre, begikk vi selv overgrep. Det var systemet på hjemmet med selvjustis som gjorde oss slik. Vi lærte at slik skulle det være. De ansatte visste det, men de som sa fra ble oppsagt, forteller en av mennene.

Fysisk straff

— Gjorde vi noe de ansatte eller andre gutter ikke likte, ble vi straffet for det. De sperret oss inne i mange timer, slo og sparket oss. Blåveiser var et helt normalt syn. Legetilsyn fikk vi praktisk talt aldri, selv om årsmeldingene forteller noe annet, sier Kjell Thevik.

Guttene fikk ikke nye klær før de gamle var ødelagt. De gikk i våte klær og sokker i mange dager. Alle måtte arbeide på gården som hørte til hjemmet, noe mennene karakteriserer som «barneslaveri».

Også de sanitære forholdene skal ha vært meget dårlige.

— Vi fikk sur melk og dårlig mat. Spiste vi ikke opp, ble vi straffet for det. Etter å ha vært på do måtte vi tørke oss med pinner og blader og vaske hendene i gresset. Hver lørdag fikk vi dusje i iskaldt vann i nøyaktig 22 sekunder. Vi var stort sett alltid skitne, sier mennene.

Bitre og sinte

Bitterhet og sinne preger de tre. Daglig tenker de på det som skjedde på Garnes. Likevel er de blant dem som har klart seg best etter oppholdet på hjemmet.

— Flere av guttene tok livet av seg kort tid etter at de var ferdige. Andre har blitt uteliggere og rusmisbrukere, men årene på Garnes har ødelagt mye for oss også, sier Kjell Thevik.

— Den dagen samfunnet prøver å gjøre meg noe igjen, kommer jeg til å drepe noen. Det kan høres fælt ut, men så mye sinne har jeg i meg. Jeg har vært gjennom nok, sier en av mennene.

Etter det BT erfarer lever ingen av medlemmene i styret for Bergens guttehjem på 50-60-tallet. Martha Johnsen var barnevernskonsulent hos fylkesmannen i denne perioden. De hadde ikke oppsynsplikt med guttehjemmet, men arbeidet med klagesaker.

— Vi hørte aldri noe om seksuelt misbruk. Den eneste episoden vi fikk kjennskap til var da en av guttene fikk en ørefik etter å ha stjålet en båt. Guttene jeg snakket med i denne anledning hadde stor sympati for dem som jobbet på hjemmet, sier Johnsen.

Fakta/kommunale barnehjem

  • Bergen kommune vil granske forholdene ved Morgensol barnehjem etter at to kvinner har tatt ut stevning for omfattende omsorgssvikt. * Kommunen inngikk for i fjor forlik med annen yngre kvinne for de samme forholdene. * Alle tre kvinnene har fortalt om grove seksuelle overgrep, samt overgrep av mer psykisk karakter på 50-70-tallet. I 20 år skal en pedofil mann ha hatt fri tilgang til barnehjemmet. * Tidligere barnehjemsbarn fra andre barnehjem krever at granskingen utvides. Gutter ved Garnes guttehjem vurderer å ta ut søksmål mot kommunen. * RV og Frp mener at alle barnehjem som nå utsettes for kritikk må granskes.
MISBRUKT OG MISHANDLET: Kjell Thevik og to andre menn fra Bergen bodde på Bergens guttehjem på Garnes for 40 år siden. - Vi ble utsatt for daglige overgrep, sier Thevik.
Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen