Nå er støttekontakten tiltalt for å ha misbrukt stillingen og tillitsforholdet til å skaffe seg seksuell omgang med den psykisk utviklingshemmede mannen, som nå er 44 år gammel.

44-åringen har vanskelig for å uttrykke seg, men har i dommeravhør forklart seg om seksuelle overgrep.

– I dommeravhør har han gitt uttrykk for at dette var svært krenkende, veldig ubehagelig og noe han ikke ønsket, sier bistandsadvokat Line Hvidsten Ingebrigtsen.

Oppdaget etter postkort

Det var faren til den psykisk utviklingshemmede mannen som i 2004 anmeldte den tidligere støttekontakten for seksuelt misbruk.

– Sønnen min skriver nesten hundre postkort i året, det er slik han best uttrykker seg. Etter at han i 2003 flyttet på en institusjon fikk jeg et kort hvor det sto at jeg måtte komme opp og snakke med en som hadde tatt på ham, sier Audun J. Fauske.

Postkortet gjorde at faren fattet mistanke om at noe var galt.

– Jeg syntes det var merkelig, og lurte på om han hadde fått en assosiasjon til noe som hadde skjedd før. Derfor besøkte jeg ham og forklarte at hvis noen hadde gjort noe med ham tidligere, så måtte han fortelle det nå, sier Fauske.

Reaksjonen fra sønnen var ekstrem.

– Han kollapset fullstendig. Jeg har aldri sett noe liknende. Han fortalte om det støttekontakten hadde gjort med ham, og gråt slik jeg aldri har sett noen gråte, sier Fauske, som umiddelbart anmeldte 69-åringen til politiet.

– Som en del av familien

Den nå tiltalte 69-åringen hadde i en årrekke vært til stor hjelp for familien. Først som støttekontakt i flere år, og deretter i en mindre formell, men like betrodd, rolle.

– Det var et sjokk. Han var som en del av familien. Han har sittet her og spist kake og feiret min sønns bursdager, sier Fauske og dunker pekefingeren i kjøkkenbordet.

– Min klient avgav en erkjennelse før tiltalen var utarbeidet. Det er ikke fullstendig samsvar mellom hans erkjennelse og tiltalen, men han erkjenner delvis straffskyld, sier Fredrik Verling, som forsvarer støttekontakten.

Å misbruke sin stilling, tillits— eller avhengighetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang har en strafferamme på fem år fengsel. Foreldelsesfristen er ti år.

– Han har forklart seg om ting som har skjedd i en periode frem til 1997, men med flere års avbrudd innimellom. For de tidligste periodene kan en god del være foreldet, sier Verling.

– Treg saksbehandling

Audun J. Fauske er glad for at sønnens sak nå skal opp i Bergen tingrett, men er kritisk til hvor lang tid politi og påtalemyndighet har brukt.

– Det har gått over to år. Det er for meg ubegripelig at det skal ta så lang tid, sier Fauske, som får støtte av sønnens bistandsadvokat.

– Dette er en enkel sak å etterforske, ettersom den baserer seg på forklaringene til tiltalte og fornærmede. Det skulle vært unødvendig å bruke så lang tid i en så enkel sak. Det er en stor ekstrabelastning for de involverte parter, sier Line Hvidsten Ingebrigtsen, som vil kreve 150.000 kroner i erstatning til 44-åringen.

Politiadvokat Per Johan Askevold er aktor i saken, men ønsket i går ikke å uttale seg til Bergens Tidende.

Det kreves i dag politiattest for å bli godkjent som støttekontakt.

– Politiattesten skal klargjøre om en har vært siktet eller dømt for overgrep. sier Magne Ervik, seksjonssjef i Byrådsavdelingen for helse og omsorg i Bergen kommune.

¿ SVEKET: Audun J. Fauske er far til en psykisk utviklingshemmet 44-åring. Nå er en tidligere støttekontakt (69) tiltalt for å ha misbrukt sønnen i en periode på 16 år. ¿ Det var et sjokk, sier faren. Saken kommer snart opp i Bergen tingrett.
Lillebø, Jan M.
FATTET MISTANKE: Faren forsto at noe var galt da han fikk et merkelig postkort av sønnen. Slike tettskrevne postkort er sønnens måte å kommunisere på.
Lillebø, Jan M.