— Personskader og branner som følge av uvettig rakettoppskyting er nå blitt så omfattende at vi får henvendelser fra publikum som synes utviklingen har gått altfor langt. Folk opplever at gleden over nyttårsfeiringen er endret til frykt for hva rakettene skal forårsake. Det er ikke lett å komme dette misbruket til livs, sier Eidsnes.

— Bør det innføres totalforbud mot privat rakettoppskyting?

— Forslag om det vil ikke komme fra meg. Mine uttalelser er blitt spisset i mediene slik at det kunne virke som om jeg går inn for et totalforbud. Sentrale politikere er de eneste som i tilfelle kan bestemme et totalforbud, sier han.

Begrenset lokal styring

— I dag er bruk av nyttårsraketter lovlig i Norge. Kommunene har ikke hjemmel for å forby rakettbruk. Lokale myndigheter kan bare bestemme begrensninger i bruken. Eksempler på slike lokale begrensninger er at det i Bergen for tre år siden ble innført forbud mot privat rakettoppskyting innenfor bompengeringen. Det tiltaket ble godt mottatt av publikum, sier Eidsnes.

Som en prøveordning ble salget av nyttårsraketter begrenset til 30. og 31. desember i Hordaland og Rogaland ved dette årsskiftet. Normalt har det vært tillatt å selge slike varer fra og med 27. desember.

— Erfaringene med denne ordningen er meget gode, så gode at den kan bli permanent. Publikum har tatt godt imot denne begrensningen i salget, sier brannsjefen.

— Når forbud ikke er veien å gå, hva kan da gjøres for at oppskytingen av nyttårsrakettene igjen skal bli til glede?

Felles oppskytning

— Sett fra brannvesenets side ville det være en fordel om det ble arrangert felles oppskytinger. Da vi for tre år siden innførte forbud innenfor bompengeringen, gikk næringslivet sammen om en felles oppskytning. Det ble en ubetinget suksess, som de ikke har gjentatt de to siste årsskiftene. Et initiativ fra næringslivet om å finanseiere slike felles oppskytninger kunne bidra til å dempe det risikofylte misbruket. Men det ville ikke løse problemet. I den vanskelige økonomiske situasjon kommunene er i, er det urealistisk å gå inn for at de skal bli bedt om å bruke penger på slike felles rakettoppskytninger, sier Eidsnes.