— Hvordan lever romfolk?

  • I Romania er rom den største av flere sigøynergrupper. Å sette likhetstegn mellom rom og sigøyner blir like feil som å kalle alle skandinaver for svensker. Rom lever i klaner og grupper, størstedelen på bygdene. De er alt fra svært fattige til velstående. Det typiske jeg har sett er hus med jordgulv, uten innlagt vann. Mange romfolk lever i en halvsymbiose med originalbefolkningen, det være seg rumenere, tyskere eller ungarere. De driver med et utall næringer, som håndverk, griseavl, hestetransport, salg og tigging. Barn med skolebakgrunn er sjelden.

- Hvor mye reiser de?

  • Nomader finnes fortsatt, men de fleste er bofaste. Det å eie jord er sjelden, så de er dermed raske til å flytte på seg. Det gir prestisje å være flink til å skaffe penger, uansett hvordan pengene kommer. Hele livsformen deres baserer seg på å utnytte alle økonomiske muligheter, det gir migrasjonstrang.

- Reiser mange til Norge?

  • De reiser til alle deler av Europa. Når de kommer hjem, skryter de av tiggemulighetene, og bruker pengene på å bygge bedre hus, skaffe seg bedre tenner, generelt bedre leve- og livsstandarden sin.

- Hva gjør de på reisene sine?

  • De tigger, samler flasker, selger partyutstyr og klær, leter i søppelspann etter ting å selge. En del jobber svart. Kort sagt: De gjør alt som er mulig for å tjene penger. Men jeg har vanskelig for å tro at de reiser for å drive med kriminalitet. Det er sikrere å tigge. Å bli tatt for kriminalitet vil også begrense fremtidige reisemuligheter. Jeg antar det er helt andre enn de klassiske tiggerne som driver systematisk kriminalitet. Det er heller ikke vanlig å reise med barn til Norge; de er som regel hjemme med besteforeldre. At de skal drive med narkokriminalitet er for meg helt ukjent. På den annen side: Hvorfor ikke, når «alle andre» gjør det? Det kan f.eks. være bysigøynere som overfører businessen sin fra storbyen hjemme til steder de besøker. Svært belastede rommiljøer med prostitusjon og narkotika finnes.

- Hva med prostitusjon/sex-svindel?

  • På landsbygden der jeg bodde var det en del voksne kvinner som fortalte at de drev med det. De hadde spesialisert seg på å drikke menn fulle og så robbe dem. Det gjorde de i storbyen i nærheten, der de dro to-tre ganger i uken. Ingen meldte fra om det siden det var skambelagt å bli lurt på den måten. Når dette skjer på mikronivå, kan det jo godt være de tar det med seg på reiser.

- Hvordan blir reisefølgene sammensatt?

  • Veldig ofte reiser slektninger fra samme landsby. F.eks. to brødre med sine koner, ofte også med noen barn og svigerdøtre. Så blir bestemødrene hjemme med resten av barna. Det ligner utrolig den måten taterne i Norge levde på fra 1800-tallet og frem til mellomkrigstiden. Å sende barn alene, er etter min erfaring svært uvanlig. Og det er ikke noe som tyder på at voksne tiggere er traffickingofre. Det er ikke grunnlag for den type avhengighets- og maktforhold mellom romfolk, eller mellom rom og rumenere. Det skal godt gjøres å oppnå den typen makt over et folk som ikke har sans for noen form for autoriteter.

Les også:

— Tvang 13-åring til å selge narko |

Satser tungt på barneofre