Han er sjokkert over BTs avsløringer om rus og tilsynssvikt i Barnevernet.

**Les også:

Her blir barn voksne på prøve**

– Vi har holdt på med barnevernet i fire år nå, med sak etter sak. Store problemer med hvordan man håndterer økonomi, samtidig som pågangen stadig øker av barn som trenger hjelp. Statsråder har gått på mindre saker, sier Thommessen, som sitter i familie— og kulturkomitéen.

- Bør pakke sammen – Vi har en familieminister som ikke klarer å håndtere situasjonen. Da bør statsråden pakke sammen. Anniken Huitfeldt må ta ansvar for at de nå har sittet og håndtert en etat som overhodet ikke makter å løse problemene, sier Thommessen.

Han er opprørt over å ha lest den siste ukens saker i BT.

– Det viser et barnevern som overhodet ikke har oversikt, og som ikke makter å gi det enkelte barn den oppfølgingen de har krav på. BT har avdekket en fullstendig manglende oversikt over hvordan tilsynsmyndighetene skal fungere, sier Thommessen.

Les også: 16-åring satte fyr på institusjonen

Han mener barnevernet ikke har de nødvendige verktøy til å ta seg av barn og unge med store problemer.

– Det er ikke tvil om at det er for fritt. De som jobber på institusjoner, har ikke sanksjonsmulighetene som er nødvendige for å håndtere problemene, så som adgang til å sjekke om ting er stjålet, gjøre en ransaking for å finne stoff, sette makt bak helt vanlige ordensregler som for de fleste av oss fortoner seg som helt vanlig folkeskikk, sier Thommessen.

Private ut i kulden

Han mener regjeringen bevisst har nedprioritert private barneverninstitusjoner, og dermed redusert kapasiteten.

— Det har vi sett i Bufetat på Østlandet. Jeg har fått telefon fra meget fortvilte foreldre som opplevde at en barnevernsinstitusjon ble lagt ned. I denne institusjonen hadde ingen av barna rusproblemer. De fryktet at barna skulle bli flyttet til statlige institusjoner og bli blandet med barn som har rusproblemer, sier Thommessen.

Han mener regjeringen har håndtert barnevernet så dårlig de siste tre og et halvt årene at det nå trolig er mangel på ressurser.

— Det å ta hensyn til et sånt argument, at man ikke skal blande rusfrie barn med dem som har rusproblemer, har de trolig ikke kapasitet til å legge vekt på. Dette er en spekulasjon fra min side, men jeg mener den er meget godt begrunnet, sier Thommessen.

SCANPIX
Holm, Morten