Frps Ketil Solvik-Olsen mener energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) har bløffet folket i Hardanger-saken og mener statsrådens tid i regjeringen er over.

— Snuoperasjonen om sjøkabel i Hardanger er pinlig for regjeringen. For Terje Riis-Johansen er den fullstendig ødeleggende. Han har bløffet folket i denne saken, sier Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen.

— Nå har ikke bare opposisjonen uttrykt sin mistillit til Riis-Johansen, men også Jens Stoltenberg. Jeg regner derfor med at han snarlig forlater regjeringen, sier Solvik-Olsen.

Han sier Frp er glad for at regjeringen har lyttet til folket i saken, men uttrykker skepsis til saksbehandlingen.

Solvik-Olsen peker blant annet på at energiministeren senest tirsdag i avisen Laagendalsposten skriver i et leserbrev at alle alternativer allerede er vurdert, og at den vedtatte Sima-Samnanger-linjen er den beste løsningen for å få en helt nødvendig styrking av forsyningssikkerheten i Bergensregionen.

I likhet med KrFs nestleder Inger Lise Hansen mener også Solvik-Olsen at trasévalget nå må bli en sak for Stortinget.

— Det er fordi regjeringen tviholdt på flertallsarrogansen og nektet å ta Stortinget med på råd at de har havnet i denne situasjonen. Nå har de muligheten til å forankre trasévalget bredt i Stortinget for å unngå mer bråk.

- På tide at regjeringen forsto alvoret KrFs nestleder Inger Lise Hansen refser regjeringen for ikke å ha forstått alvoret i Hardanger-saken tidlig nok. Nå forventer KrF at saken kommer opp til beslutning i Stortinget.

— Regjeringens tilbaketog er en erkjennelse av en uklok og arrogant behandling av Hardanger-saken. KrF forventer at saken nå kommer til beslutning i Stortinget, sier Hansen.

Hun mener den massive kritikken mot vedtaket om kraftlinjer tvers gjennom Hardangerfjorden har vært helt avgjørende for at regjeringen tirsdag besluttet å sette i verk en uavhengig utredning av sjøkabel.

— Det var på tide at regjeringen forsto alvoret av hvilke konsekvenser dette får både for naturen og lokalbefolkningen. Dette viser at folkets mobilisering kan forandre det endelige resultatet, sier Hansen.

- Glad for uavhengig utredning

SV-leder Kristin Halvorsen er svært fornøyd med at regjeringen setter i gang en uavhengig utredning.

— Jeg er glad for at Ap og Sp nå kommer folk i Hardanger, miljøbevegelsen og SV i møte, sier Kristin Halvorsen.

— Det har vært uenighet innad i regjeringen i denne saken og kjent at SVs standpunkt er at alternativene i Hardanger burde gjennomgås av en uavhengig tredjepart, legger hun til.

Kristin Halvorsen sier hun er glad for at det nå legges opp til en prosess som kan sikre det hun kaller en best mulig miljøløsning for framføring av ny kraft til Bergen.

— Denne saken viser at det er stort miljøengasjement blant folk i Norge både nasjonalt og lokalt, og at argumenter og mobilisering har betydning for politiske prosesser, sier SV-lederen.

Hva bør Jens Stoltenberg gjøre i Hardanger-saken? Bruk kommentarfeltet.