I helgen har sjefen i Miljøvernforbundet latt seg feire på sitt eget miljøhotell Seletun utenfor Os, etter 30 år som miljøaktivist.

Kurt Oddekalv i Lærdalselva i 1997. Han har kjempet for villaksen og kritisert oppdrettsnæringen.
MARITA AAREKOL (ARKIV)

Ekskludert

Bergens Tidende har bedt Oddekalv lage sin egen «selvangivelse» på jubileumsdagen som høyrøstet aksjonist.

— Jeg meldte meg inn i Naturvernforbundet i 1984 og ble ekskludert 10 år senere for illojalitet. Det var bare tøv, men ga meg anledning til å starte Norges Miljøvernforbund. Vi satset på kildesortering. Oppdrag fra byggenæringen hjalp oss i gang, sier Oddekalv.

I jubileumshelgen vedgår han at han ikke har vært flink til å bygge organisasjonen, men gleder seg stort over at aksjonene mot oppdrettsnæringen har gitt resultater, blant annet med sviktende salg av laks i Frankrike.

- Du er blitt mer anonym i miljødebatten. Er det alderen og 30 års kamp som tynger?

— Jeg føler ikke det. Men etter at vi startet kamp mot oppdrettsnæringen i 2009 er mitt inntrykk at vi blir boikottet av deler av mediene. Men jeg ser også at jeg selv har en utfordring. Det kan bli for mye Kurt.

FORLIS: Kurt Oddekalv avbildet etter at «Green Ålesund» forliste i 2000 utenfor Haugesund.
ROAR CHRISTENSEN ARKIV

— Stilen fungerer

- Vurderer du å legge om den høyrøstede stilen de neste årene?

— Jeg har ikke så mye å tjene på det. Stilen fungerer den. Men jeg blir tross alt snart på 57 år, og har ofret mye. Blant annet har jeg betalt en høy pris på med turbulens på hjemmefronten. Dette må jeg ta hensyn til.

— Du vedgår at du har sviktet i organisasjonsbygging. Er millionsluket «Miljødronningen» egentlig den største tabben du har gjort?

— Vi har tidvis hatt for stor gjennomtrekk av ansatte. Dronningen har ikke vært feil. Uten den hadde vi ikke fått undervannsbilder fra oppdrettsanlegg. Men problemene med Dronningen har slukt mye av min tid.

Her er Oddekalvs egen selvmelding om sine sine største nederlag og største seire som miljøaktivist:

«Mine største nederlag»

1.) Tapte kampen mot forbrenningsanlegg i Rådalen. Forbrenningsanlegget utgjør en helserisiko for naboer.

2.) Altfor dårlig på å bygge ut organisasjonen Norges Miljøvernforbund.

3.) Greide ikke stoppe Naturvernforbundet, Zero og Bellonas kjør for å få gjennom såkalte «grønne sertifikater». De grønne sertifikatene har åpnet for storstilt unødvendig utbygging av gjenværende vassdrag og vindindustri i norsk natur.

4.) Greide ikke stoppe gasskraftverk og CCS anlegget på Mongstad

5.) Tapte kampen mot Hardangerbrua.

6.) Greide ikke begrense den materielle forbruksveksten i Norge.

7.) Har ikke lyktes å lære opp politikere til å bli gode som miljøpolitikere.

«Mine størst seire»

1.) Eneste mann som har protestert direkte på CNN mot både president Bush junior og senior for mangel på engasjement for biodiversitet og klima: Mot Bush senior i 1992 i Rio de Janeiro med en lasso og skilt der det sto «A rope for Mr. Bush». Mot Bush junior i 2007 på Bali. Jeg brukte samme lasso og var utkledd som samme cowboy. Begge sakene gikk på CNN og andre medier i beste sendetid og ble sett av mange millioner.

2.) Aksjon mot sur nedbør i 1990 med vikingskipet Gokstad. Vi var 30 personer utkledd som vikinger fra Stiklestadslaget og demonstrere mot sur nedbør fra Storbritannia. Var med å vinne kampen. Aksjonene ble sendt på CNN.

3.) Bidro til at Statoil Mongstad bygget svovelrenseanlegg til 37 millioner, og termocracker noen år senere.

4.) Bidratt til å forbedre oljevernberedskapen i Norge, og gjort det allment kjent hvor store miljø og dyrevelferdsproblemer vi har med fiskeoppdrettsnæring. Næringen er påført salgstap på 50 prosent i Frankrike.

5.) Stoppet alle de store giftutslippene fra sykehusenes forbrenningsanlegg, og påvirket Haukeland universitetssykehus til å bli best i landet på kildesortering. Og bidro til at hele den norske byggebransjen fikk kildesortering.

6.) Bidro til stopp i dumping og utsortering av småmakrell i Norge. Førte til at Norge jobber for å få det samme innført i EU.

7.) Byggeprosjektene Ludeboden, Seletun og Torvetua som er blant Norges mest miljøvennlige byggeprosjekter. Startet Norges Miljøvernforbund.

40 ÅR: Kurt Oddekalv i 1997. Da snakket han om sin forkjærlighet for trær i forbindelse med at han fylte 40 år.
RICHARD SAGEN (ARKIV)