— At det er flere menn som tar kontakt med oss, tror vi ikke skyldes at det begås flere overgrep. Vi tror det er blitt lettere for mange menn å søke hjelp, samtidig som tilbudet vårt også er blitt mer kjent, sier koordinator for voldtektsmottaket ved Bergen legevakt, Birthe Rasmussen.

Store mørketall

Tirsdag denne uken skal en 18 år gammel mann ha blitt voldtatt av en annen mann på Møhlenpris i Bergen, og politiet etterforsker nå saken. Flere mener at det er blitt lettere for menn å varsle om overgrep. I fjor oppsøkte ti menn voldtektsmottaket i Bergen. På starten av 2000-tallet var tallet mellom null og tre.

— Det er svært viktig at de tar kontakt med oss slik at vi kan sikre spor som politiet kan undersøke. Vi gir også medisinsk behandling, og har også en samtale med dem slik at de kan fortelle om det som har skjedd. I tillegg gir vi råd og veiledning og hjelper dem med mer praktiske ting, sier Rasmussen.

Hun tror likevel at mørketallene er store.

— En utredning som ble gjennomført i 2008 anslo at det skjedde mellom 8000 og 16.000 voldtekter hvert år. I tillegg vet vi at bare halvparten av de som tar kontakt med oss melder saken videre til politiet. Det er nok fortsatt mange saker vi aldri får vite om, sier Rasmussen.

Mer mediefokus

Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Kjersti Alsaker, tror det er ulike grunner til at flere menn varsler om overgrep.

— Jeg tror media har spilt en viktig rolle. Det er blitt et tema som man snakker mer om nå, og man har lest historier om menn som har klart seg bra til tross for at de har vært utsatt for overgrep. Det ble også mye fokus på dette i etterkant av overgrepssakene i den katolske kirken. I tillegg er det langt mer informasjon om hvilke hjelpetilbud man har for menn nå. Det er blitt mindre tabubelagt, sier Alsaker.

Hun tror hjelpeapparatet er mer oppmerksomme på menns behov.

— Men fortsatt er det veldig få som oppsøker hjelp. Tidligere undersøkelser har vist at rundt fem prosent av alle menn har vært utsatt for et seksuelt overgrep i løpet av livet. De fleste har behov for å snakke ut om det, viss ikke kan det fort ødelegge livskvaliteten. Derfor har vi fortsatt en jobb å gjøre, sier Alsaker.

Føler skam

Elin Mæhle ved Senter for krisepsykologi har behandlet noen av mennene som har opplevd overgrep. Hun sier de har det svært tøft.

— Unge menn føler seg veldig skamfulle. Det henger sammen med den maskuline rollen, der man forventer at man skal være sterk og i stand til å forsvare seg. Det blir et sår på identiteten deres, og de har lett for å bebreide seg selv for det som har skjedd. De føler de har vært godtroende og naive, sier Mæhle.

Også Reform – ressurssenter for menn tror det er blitt mindre tabubelagt for menn å varsle om slike saker.

— Problemet i dag er også at det er noe manglende kompetanse blant hjelpere i kommunene på dette feltet. Man tenker på dette som et kvinneproblem og er ikke like oppmerksomme på at menn også rammes. I tillegg må hjelpeapparatet være klar over at menn kan være ekstra sårbare fordi det seksuelle overgrepet i tillegg er et angrep på deres mannlighet, sier rådgiver Ole Nordfjell.

Politiførstebetjent Carl-Petter Leganger ved vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon sier det er viktig at flere saker blir anmeldt.

— Det kan også bidra til at flere saker blir oppklart. Vi vet jo at det er noen som gjennomfører flere voldtekter over flere år, sier Leganger.