— Det er blitt langt mindre skambelagt å bruke krisesentrene. Det tror jeg er hovedårsaken til økningen, sier Røssland (Frp).

Det synes hun er lovende.

  • De som jobber der, og debatten som har vært i det offentlige rom, har vist hvor viktige krisesentrene er, sier Røssland.

Under høstens straffelovsreform har blant annet justisminister Knut Storberget (Ap) ivret for strengere straffer for familievold.

  • Vi ser at krisesentrene blir mer og mer brukt, både i Bergen og i de andre store byene. De er blitt kjent for å være trygge steder. Det gjør det lettere å komme seg ut av et voldelig parforhold, sier Røssland.