— Min klient er absolutt feilplassert. Han har ingenting i et fengsel å gjøre. Det siste året har han gjentatte ganger blitt sendt til Sandviken sykehus når han går amok og knuser cellen sin. Så er han på sykehuset en ukes tid, før han sendes tilbake til fengselet, sier advokat Odd Drevland.

Han er forsvarer for den schizofrene mannen som er dømt til ti års sikring for seksuelle overgrep og som Bergens Tidende skrev om i går. Mannen er ikke dømt til fengselsstraff, men har i over ett år sittet på enecelle i Bergen fengsel med bare en times lufting pr. døgn.

Mannen anket sikringsdommen og må derfor sitte i fengselet til saken kommer opp på nytt etter nyttår.

— En person som i utgangspunktet er frisk, kan bli syk av å sitte over ett år i varetekt. Denne mannen hadde i utgangspunktet alvorlige personlighetsforstyrrelser, og blir bare sykere av å sitte i fengsel, sier Drevland.

— Det er psykiatrien som er problemet her, ikke fengselet. Sandviken sier bare at de ikke har plass, og sender ham tilbake til fengselet. Ballen ligger hos psykiatrien og politikerne, som må ta fatt i dette. Min klient trenger kontinuerlig oppfølging og behandling innenfor psykiatrien, sier Drevland, som har vært forsvarer for den schizofrene mannen i en årrekke.

Drevland er helt klar på at fengselet verken har ressurser eller kompetanse til å ta seg av personer som er så syke som hans klient, men roser likevel Bergen fengsel for den jobben de gjør.

— De har gjort en fantastisk jobb med de begrensede ressursene de har. De synes synd på ham og behandler ham pent selv om han ikke er spesielt lett å ha med å gjøre, sier Drevland.