• Ulovlig innførsel av vaskebjørn er miljøkriminalitet av aller verste slag. Vaskebjørn er særdeles uvelkommen i norsk natur.

Seniorkonsulent Johan Danielsen i artsavdelingen i Direktoratet for naturforvaltning er lite glad for å høre at det muligens kan ha skjedd ulovlig innførsel av vaskebjørn til bergensområdet. Vaskebjørn er en pest og en plage i de land den er blitt tallrik i naturen.

— Vaskebjørn er altetende - et generalrovdyr - som spiser nær sagt all slags dyre- og plantekost den kommer over, sier Danielsen. - Det gjør at det raskt skjer en økning av bestanden. I de land vaskebjørnen finnes, er den uvanlig tallrik i noen områder, sier han.

— Vaskebjørnen har et stort potensial for å påvirke norsk fauna og kanskje også flora på en svært negativ måte. Arten er knyttet til vann. Kyststrøkene i Sør-Norge vil passe ypperlig for disse dyrene, sier Danielsen.

— Vaskebjørn kan sammenliknes med mårhund. I Finland er mårhunden blitt en stor belastning for bakkerugende fugler som ender, gjess og sjøfugl. Noe liknende vil skje hvis vaskebjørnen får innpass hos oss. Vi kan heller ikke se bort fra at vaskebjørnen vil finne ut av hvordan den kan få tilgang til fisk i oppdrettsanlegg. Krepsen i de grunne vassdragene på Østlandet ville også bli rammet av en eventuell forekomst av vaskebjørn, sier Danielsen.