• Det som skjer i Midtøsten påvirker daglige relasjoner mellom majoriteten og etniske grupper i Bergen, sier Haci Akman, som er forsker ved Universitetet i Bergen. Han mener internasjonale hendelser skaper usikkerhet hos folk. Akman trekker også inn medias rolle og ansvar for hverdagsrasismen.

— Reagerer folk slik på grunn av hudfarge eller medias sterke fokus på kriminalitet blant innvandrere?

Rasisme mot drosjesjåfører tror han delvis skyldes at sjåfører med ulik etnisk bakgrunn er et relativt nytt fenomen i Bergen.

— Folk har ikke erfaring med det. Det skaper frustrasjon og forvirring hos majoriteten. Holdningene kan være bevisste, men kan også skyldes usikkerhet og uvitenhet. Her kan Taxiforbundet og Bergen Taxi bidra til å skape nye verdier ved å gi informasjon om sjåfører med annen etnisk bakgrunn enn den norske. Men disse sjåførene må også få kunnskap om norsk kultur, sier han.

Akman mener også at lokale myndigheter må spre kunnskap og jobbe med holdninger.

— Dagene kan bli smertefulle hvis man blir stigmatisert eller ekskludert av sine sosiale omgivelser fordi man har en annen etnisk bakgrunn.