For syv år siden kom hun som utdannet sosionom fra England til Norge. I dag arbeider hun som fast ansatt sosionom ved Kvalifiseringsavdelingen ved sosialkontoret til Årstad bydel.

Hennes egen erfaring er lik den metoden kontoret bruker for å hjelpe folk ut av sosialkøen og over i arbeid.

Da Hannah kom til Norge brukte hun to år på å lære seg norsk. Hennes utdannelse er godkjent i Norge. Deretter søkte hun jobber. Mange jobber. Hun ble ikke kalt inn til et eneste intervju. Ved hjelp av Aetat Intro fikk hun først en praksisplass et halvt år. Med gode attester fikk hun så midlertidig vikariat som sosialkurator, senere et engasjement. Det gikk syv år fra hun kom til Norge før hun fikk fast jobb.

I en begrenset tid

— Både for oss med en annen etnisk bakgrunn, og andre nordmenn, er det nødvendig å få muligheten til å lære jobber og vise hva man duger til. Derfor er en viss bruk av midlertidige stillinger helt nødvendige. Men, det er selvsagt mange negative ting forbundet med å være midlertidig ansatt over lengre tid. Du kan bli oppfattet som en del av et B-lag, og du har liten mulighet til videreutdanning. Og så har du - ikke minst - den økonomiske usikkerheten du selv føler, og som banker gir uttrykk for når du trenger penger, sier hun til Bergens Tidende.

Sammen med teamleder Rolf Johansen ser hun nå at bruk av praksisplasser og midlertidige stillinger gir gode resultater for dem de arbeider med å få ut av sosialkøen.

— Vi har mange eksempler på at dette hjelper mange ut av en vanskelig situasjon. Vi regner med at mellom 70 og 75 prosent av dem vi arbeider med kommer ut av sosialsystemet, enten til fast arbeid, opplæring, trygd eller andre løsninger, sier Rolf Johansen til Bergens Tidende.

— Det å få anledning til å vise at du duger før du får fast ansettelse er viktig, sier Johansen.

Vellykket forsøk

Johnsen var med i 1999, da det som den gang het Løvstakken Sosialkontor fikk anledning til å etablere et forsøk for å hjelpe utenlandske sosialklienter ut av sosialkøen. Forsøksprosjektet ble i 2001 etablert som en egen avdeling og fra mars i år ble arbeidsområdet utvidet til å omfatte alle med sosialhjelp innen bydelen. I dag har avdelingen 17 stillinger og bred kompetanse på tiltaksarbeid.

— Av de ca. 100 vi har hos oss i dag har halvparten for tiden midlertidig jobb eller praksis. Her jobber vi tett sammen med Aetat. I tillegg til å gjøre bruk av deres økonomiske virkemidler, kan vi gi støtte slik at samlet godtgjørelse blir netto 9000 kroner i måneden å leve for. Men da må de følge opplegget og møte på jobb - ellers blir det trekk, sier Johansen.

Godt mottatt

— Vi føler at arbeidsgivere, både i privat og offentlig sektor, finner det interessant å bli kjent med mulig fast ansatte gjennom midlertidige ordninger. Vår erfaring, med de vi samarbeider med, er også at midlertidige stillinger ikke misbrukes.

— For dem som ønsker å vite mer om oss, så har vi lagt ut en bred orientering på våre hjemmesider: www.kvalifiseringsavdelingen.no, sier Johansen.

MIDLERTIDIGE STILLINGER HJELPER: Teamleder Rolf Johansen og sosialkurator Hannah Kwakye-Safo ved Kvalifiseringsavdelingen ved Årstad bydel sosialkontor i Solheimsviken, ser at når folk får vise hva de duger til i midlertidige stillinger, ender det ofte opp med fast jobb.<br/>Foto: ARNE NILSEN