Det har både direktøren og mellomlederen som var ansvarlige for anskaffelsen forklart til granskerne. Også byrådsleder Monica Mæland var informert og deltok aktivt for å få byttet ut BKK med en annen bredbåndsleverandør, hevder direktøren.

Direktørens forklaringer trekker byrådet inn i anbudsprosessen, til tross for at både Meyer, tidligere finansbyråd Henning Warloe og Mæland har sagt at anbudet var en administrativ oppgave uten politiske føringer.

— Kun politisk ytring

Byrådets problem var at en av de to hovedkonkurrentene til kontrakten, Atea, hadde knyttet til seg BKK som bredbåndsleverandør. Bergen kommune er største eier i BKK, og som eier har byrådet flere ganger uttalt seg negativ til at kraftselskapet også satser på bredbånd via fiber.

Byrådet fryktet å komme i en situasjon der de den ene dagen inngikk avtale med Atea med BKK som underleverandør, og den neste bidro til å hindre BKK fra å oppfylle sine kontraktforpliktelser overfor Atea.

Meyer medgir overfor granskerne at hun i et møte med direktøren, Mæland, Warloe og kommuneadvokat Helge Strand 16. mars 2009 kan ha uttalt at det var uaktuelt å inngå kontrakt med Atea med BKK som underleverandør.

Meyer sier at «en slik uttalelse i så fall har vært gitt som en politisk ytring, og at det må ha gått klart frem at standpunktet skulle forstås med de begrensninger som fulgte av anskaffelsesregelverket».

«Ble instruert»

Slik ble den ikke oppfattet av direktøren som ledet styringsgruppen for TTT-anskaffelsen.

«Leder av styringsgruppen har videre forklart at administrasjonen ble instruert politisk om å sørge for at BKK ble fjernet som underleverandør, og at (Meyer) også ved senere anledninger har gitt uttrykk for at BKK skulle fjernes som underleverandør til Atea», heter det i rapporten fra G-partner.

Meyer vil ikke kommentere sine uttalelser overfor BT. Hun henviser til byrådsleder Monica Mæland, som skal besvare alle henvendelser om saken.

— Jeg vil avvise at vi har gitt instrukser. Møtet ble holdt fordi vi ble gjort kjent med at BKK var underleverandør, like etter at vi hadde behandlet en eierskapsmelding om BKK. Vi var opptatt av ikke å blande rollene som eier og bestiller, derfor kalte vi inn til møtet, sier Mæland.

Hun sier det er pussig hvis styringsgruppen oppfattet det som en instruks.

  • I så fall har de ikke fulgt instruksen. Rapporten kan jo tyde på at de jobbet for at Atea skulle få kontrakten, sier hun.

«Holder oss til planen»

Også senere mener direktøren at han fikk lignende instrukser. 27. mars, en drøy måned før anbudskonkurransen skal avgjøres, skriver konstituert finansdirektør Grethe Holen følgende e-post til direktøren:

«Hei! Jeg har diskutert saken med både (Christine B. Meyer) og (Monica Mæland) og ber om at vi følger planen fra før avreise til Canada. Det vil si å få Atea til å trekke avtalen med BKK slik at vi kan vurdere Atea med Telenor som underleverandør. Telenor som direkte leverandør er ute av bildet etter som jeg skjønner. Mvh. (Grethe Holen)»

Holen sier til granskerne at e-posten ikke må sees på som et direktiv. Hun sier at e-post er en «uformell kommunikasjonsform» og at den er tatt ut av sin sammenheng.

  • Jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen i e-posten. Den er ikke i tråd med min forståelse av innholdet på møtet. Vi var svært tydelig på at vi ikke blandet rollen som eier og bestiller, og det var innforstått at vi ville velge den leverandøren som fagfolkene anbefalte, sier Monica Mæland.