— Forskjellen er at virkningen av metadon er langt mer synlig, mener Blix.

Han har ikke sansen for forslaget om å bruke tvangsavrusing på gravide stoffmisbrukere.

— Faren med en slik praksis er at den vil kunne fremkalle frykt hos kvinnene, slik at de rømmer og går i skjul, eller at de flytter til en annen kommune for ikke å bli tvangsinnlagt, mener Blix.

Han forteller at bare seks-syv av metadonbrukerne på Vestlandet har fått barn i løpet av de tre årene Metadonklinikken har vært virksom.

— Vi anbefaler selvsagt alle de kvinnelige brukerne om å vente med å bli gravide til de er kommet langt i behandlingen. Når dette først skjer, er det som regel ikke planlagt, sier Blix.

De fleste heroinbrukende kvinner mister menstruasjonen på grunn av ubalansen stoffet skaper i kroppen. Metadon gjenoppretter denne balansen, noe ikke alle kvinnene oppdager i tide.

— Mange av disse ser gjerne på seg selv som ute av stand til å få barn og har derfor ubeskyttet sex også etter at de har begynt på metadon, forteller klinikksjefen.

Han forklarer deler av legenes skepsis mot metadon med opplevelsen av å se et barn vri seg i abstinenskramper.

— Jeg har sett mange slike barn, og jeg kjenner det dypt i hjerterøttene hver eneste gang. Det er et fælt syn, hevder Blix.

— I tillegg er det mange leger som føler ubehag ved å gi barn morfin. Det skjønner jeg godt, men det er den beste behandlingen, mener klinikksjefen.