• Det er overformynderiet jeg er mest sint på. Selv om vi påpekte gang på gang at salærkravene var urimelige, var reaksjonen deres slapp, arrogant og avvisende.

Det sier Grete Hylland, Liv Hordviks søster og nye hjelpeverge. Sammen med Laila Hordvik og Norvald Hylland har hun brukt svært mye tid på saken.

BT skrev i går om advokat Frode Heieren som måtte betale tilbake halve salæret han tok for å være hjelpeverge for Liv Hordvik.

Førte salær som ferie

— Overformynderiet skrev til oss at Heieren ikke hadde gjort noe galt. Hvordan kunne de vite det på grunnlag av det overflatiske regnskapet de får tilsendt? De fikk jo ikke timelister en gang, sier Norvald Hylland. Han viser spesielt til at Heieren førte et uttak på 8680 kroner som ferie/reise i regnskapet for 2001.

— Det er ikke snakk om at Liv har vært på en så dyr feriereise, men dette oppdaget ikke overformynderiet. Først da vi påpekte det, innrømmet Heieren at dette ikke var ferie, men salær og at han hadde ført feil, sier Grete Hylland.

Hun viser også til uttaket Heieren gjorde flere dager etter at han formelt var sluttet som hjelpeverge.

— Sett i lys av dette og at kontoen nærmest var tømt, føltes svarene fra overformynderiet som svært arrogante.

- Dårlig kontroll

I et av svarene slo overformynderiet fast at vi «... ikke kan se at det her er grunnlag for de påstander som fremsettes i klagen.»

— Vi mener overformynderiet gjorde en dårlig kontrolljobb i denne saken.

De reagerte også sterkt på at overformynderiet lenge sa nei da de krevde innsyn i alle papirene.

— Selv etter at overformynderiet fikk kritikk fra Fylkesmannen, ble vi nektet innsyn, sier de. Først etter pålegg fra Fylkesmannen fikk de ut mesteparten av dokumentene.

— Da blir det veldig tungt å ta opp slike saker, sier de.

Overformynderiet får også klar kritikk av Fylkesmannen. I et brev i juli i fjor skriver Fylkesmannen at «... overformynderiets godkjenning av salærkravet har vært lite tilfredsstillende. Det foreligger ingen arbeidsliste fra advokat Heieren ...».

Fylkesmannen konkluderte også med at salærkravene var «uforsvarlig høyt.»