— Mest kritisk de første to timene

— Den mest kritiske fasen er de første to timene etter at «Rocknes» tas av fjellet den ligger på, sier beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket.

Ruten videre er nøye studert med loser og annen ekspertise.

— Vi har tre alternative ruter. Når vi er underveis vil vi avgjøre hvilken av dem vi velger, sier Sletner

— Jeg har en god magefølelse. Jeg har god tro på at dette skal gå etter planen, og at det blir gjennomført på en verdig og sikker måte, sier Sletner.

Men vær, vind og strøm kan vise muskler. Og noen spørsmål får ikke sine svar før aksjonen er i gang:

— Blant utfordringene er hvilke strukturelle skader båten har fått. Vil den flyte? Dersom vi får problemer, må vi unngå at den havner på 200 meters dyp. Vi har sett oss ut noen steder, sier Sletner.

Tenker på de savnede

Hele slepet vil være 250-300 meter langt, med to kraftige taubåter foran. Ytterligere to taubåter vil stabilisere «Rocknes» med trosser til havaristen. En kranlekter sørger for at båten holdes oppe, i tillegg til et eget fartøy som pumper luft inn i havaristen. «Rocknes» skal flyte på luften som er inni.

Sletner sier bergingsaksjonen er svært klar over at de flytter på mange omkomne sjøfolk.

— Kan dere være sikre på at ingen faller av?

— Det er en meget viktig sak, som vi har forberedt så godt vi kan. Alle luker i havaristen er forseglet, vinduene er tettet. Alle involverte har fått informasjon om hva som skjer med en kropp som ligger en uke i vannet.

FOTO: JAN M. LILLEBØ