— Det er ikke veldig vanlig, men heller ikke uvanlig. Jeg har snakket med mange som har sett slike formasjoner, og selv sett en del, sier Clas Svahn til bt.no.

Han er journalist i den svenske avisen Dagens Nyheter, leder foreningen UFO Sverige og har skrevet «Stora boken om naturfenomen». Svahn forteller at slike sirkler på isen dukker opp i Sverge flere ganger årlig.

— Mange tror det er meteoritter, men det er helt umulig. Det ville ikke blitt noe rundt hull. En meteoritt ville enten ha smadret isen fullstendig, eller hatt liten fart og bare blitt liggende oppå, sier han.

Tore Furevik, professor i oseanografi ved Universitetet i Bergen, er enig.

— Nei, en meteoritt er det definitivt ikke, sier han.

Gass, bølger og sprekker

Ringene på isen i Arnavågen dukket opp i forrige uke. Det symmetriske mønsteret springer ut fra omtrent åtte hull på isen, og ringene strekker seg fra 50 til 300 meter utover. Men hva kan forklaringen være?

Svahn forteller at det starter med hullet i isen, som kan oppstå på flere måter.

— I Stockholms skjærgård er det vanlig at gass fra havbunnen drar med seg varmere vann og «spiser seg opp» gjennom isen, men i dette tilfellet er det nok havstrømmer som har tært på isen, sier han.

En annen forklaring kan være at variasjoner mellom kulde og mildvær har gjort at isen har utvidet seg for så å trekke seg sammen igjen, slik at sprekker har oppstått. Dette er trolig forklaringen bak et lignende fenomen i Østfold sist uke, forteller Svahn. Der ble det oppdaget et hull med sprekker rundt, omtrent som et kulehull i et vindu.

— Når vannet skvulper i sprekkene, utvides disse, og der de fleste sprekkene krysser hverandre dannes det større hull - og etter hvert ett stort, rundt hull, forteller Svahn.

På bildet fra Arnavågen kan man for øvrig tydelig se sprekker rundt hullene.

Men hvor kommer ringene fra?

Som oftest blir det ikke mer enn det — et hull i isen, tilsynelatende ut av ingenting. Men av og til oppstår også disse ringene, forteller Svahn. Det kan skyldes havstrømmer og tidevann, men også at vekten av snø presser isen ned og dermed trykker vann opp gjennom hullet.

Og der ligger nøkkelen til ringene.

— Når vannet presses regelmessig opp gjennom hullet, strømmer det til alle kanter og legger seg ut i sirkler - akkurat som når du kaster en stein i vannet, og bølgene brer seg utover, sier Svahn, som har skrevet om fenomenet i Arna sin blogg «om märkligheter».

I «Stora boken om naturfenomen» skriver han at nøyaktig det samme skjedde i Värmland i 2002, nord for Östersund i 1992 og på danske Bornholm i 1996.

Professor Tore Furevik støtter teorien.

— Jeg har mest tro på at ringene skyldes vann som kommer opp gjennom hullet og brer seg utover oppå isen. Jeg tror det er havnivået som stiger og synker regelmessig på grunn av bølger - vannet skvulper opp og brer seg ut som ringer, sier Furevik.

— Det er merkelig, men ikke mystisk, konkluderer Clas Svahn.

PS! Hvis du er interessert i merkelige naturfenomener, bør du ta en titt på denne saken - om naturens måte å lage en perfekt sirkel av is.

Hvordan tror du mønsteret ble laget? Del din teori i kommentarfeltet!