Dersom Stortinget slutter seg til innstillingen, kan arbeidet med broen starte opp like etter nyttår og stå ferdig tidligst i 2007.

Austevoll-ordfører Helge Ande Njåstad sier til Kystradioen at dette er en merkedag for prosjektet og austevollsamfunnet.

Prosjektet vil koste 316 millioner kroner.

Broen blir finansiert med bompenger, tilskudd fra Austevoll Kraftlag, refundert arbeidsgiveravgift, alternativ bruk av ferjetilskudd og statsmidler.