— At de foreslår at vi bruker penger fra BKK-salget og Hardangerbru-fondet er fornuftig. Det er også gledelig at de foreslår å legge ned ombudene, sier Einar Kaarbø, bydelsstyreleder i Fyllingsdalen.

Mindre fornøyd er han med at budsjettforslaget fører til at rehabiliteringsavdelingen på Fyllingsdalen sykehjem må legges ned.

— Ombygging av kjøkkenet er også utsatt fordi de mener det blir for dyrt. Det er nok fornuftig, sier Kaarbø.

— Jeg ser heller ikke at vi kan unngå å skjære ned på skoler og barnehager med dette forslaget, sier han.

— Kulturhuset er skjøvet ut i tid. På en måte gledelig fordi vi da slipper å bruke driftsmidler på det. Men hvorfor fikk vi da en halv million til å utrede kulturhuset...?