Kristin Helle-Valle skriver i et leserinnlegg tirsdag at hun ønsker seg Vågsbunnen som et forsøksprosjekt for en strengere byutvikling i fredede områder. En slik ordning mener hun bør innebære blant annet begrensninger for hva slags næringsvirksomhet en kan drive i området, samt retningslinjer for husenes arkitektoniske uttrykk og krav om vedlikehold.

Byantikvar Johanne Gillow er glad for engasjementet, men tror ikke dette er veien å gå.

— Jeg vet ikke om dette har så mye for seg. Jeg har mer tro på bruken av positive virkemidler og insentiver, heller enn ytterligere regulering, sier Gillow.

Hun trekker frem økt verdiskapning i området som et viktig virkemiddel.

— Verdiskapning i området er viktig for å skape positiv aktivitet, som igjen vil føre til utvikling og ivaretakelse av miljø og bygninger. I 2010 ble et verdiskapingsprosjekt for Vågsbunnen vedtatt politisk, men ble dessverre ikke fulgt opp med midler. Vi følger opp vedtaket innenfor de ressursene vi har tilgjengelig, men ting tar tid, og penger løser ikke alt, sier byantikvaren.

Hun trekker frem Nattjazz og Litteraturhuset som gode eksempler på virksomhet i området.

Tanks kjøpesenter?

I sitt innlegg trekker Helle-Valle frem gamle Tanks skole som et eksempel på et bygg der bruken burde reguleres. Det er Tom Rune Pedersen som kjøpte skolen. Sammen med to familiemedlemmer samt investor Geir Hove eier Pedersen blant annet kjøpesenteret Xhibition. Det får Helle-Valle til frykter for hva som vil skje med bygget.

— Det er politisk bestemt at bygget skulle selges, og det var disse som la inn det høyeste budet. Vi legger ikke noen ytterligere fordringer til kjøpet, utover at de må følge reguleringsplanen som foreligger, samt de begrensninger som ligger i plan og bygningsloven og kulturminneloven, sier Anne Aune, fungerende fylkeskultursjef i Hordaland.

Også Aune trekker frem behovet for friske midler for at området skal blomstre.

— Det trengs kapital for å utvikle dette området, og politikerne har bestemt at den skal komme fra det private, og ikke det offentlige, sier hun.

Aune påpeker at selv om Vågsbunnen historisk har vært full av småskala butikker og næringsdrift, byr dette på problemer i dag.

— Kjøpesentre i byen har vært et spørsmål lenge. Det er vanskelig å trekke folk til byen, så dette kan motvirke kjøpesenterstrukturen i forstedene, som gir døde sentrum, sier hun.

Detaljstyring ikke mulig

Store deler av Vågsbunnen står på middelaldergrunn, som håndteres etter kulturminneloven av fylkeskonservatoren, og i siste instans Riksantikvaren.

Fylkesvaraordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen, sier fylket som myndighet for kulturminnevern er opptatt av å ta vare på Vågsbunnen på en god måte, men tror ikke Helle-Valles forslag er mulig.

— Å detaljregulere at det ikke skal være en optiker, en platebutikk eller lignende, det virker umulig. Jeg tror heller ikke det er hensiktsmessig. Næringsvirksomhet oppstår ikke av ingenting, og desto større restriksjoner, desto vanskeligere blir det å finne de riktige, sier Nilsen.

Han mener de øvrige restriksjonene Helle-Valle ønsker seg allerede ivaretas av det gjeldende regelverket.

I reguleringsplanene kan en regulere hvordan det arkitektoniske uttrykket kan bevares for området. For Tanks skole er dette allerede til stede, der hele fasaden er fredet, sier han.