— Har du noen formening om hvem som kan ha drept Ingse Rønnestad? spurte aktor Randi Gabrielsen. - Det vil jeg ikke spekulere i, jeg har ingen forutsetning for å vite hva som skjedde med henne, ei heller vite hvor hun var på drapstidspunktet, sa Ramsland.

Så ble det stille et par sekunder.

— Dersom dette ikke var et tilfeldig drap, altså om noen skulle bli skutt den dagen, er det mer naturlig at det var meg.

— Hvorfor det, undret dommer Gunnar Torkildsen.

— Gitt beskrivelsene til nå i saken, er det nok flere som hadde horn i siden til meg enn Ingse. Men jeg sier altså ikke at det var noen som var ute etter å drepe meg den dagen.

Ramsland fortalte også at han mente, basert på sin "yrkesmilitære bakgrunn", at drapsomstendighetene virket usannsynlige.

— Med mitt kjennskap til Colt 45-pistolen, virker det usannsynlig at avdøde først skal ha blitt skutt med to skudd inne i bilen, og at hun deretter døende har tatt seg ut av bilen for så å bli skutt flere ganger. Med den anslagsenergien en Colt 45 gir, så ville hun vært død etter det andre skuddet, mente kapteinløytnanten.

Husker mer og mer?

I sin forklaringen har Ramsland flere ganger gått i detaljer på ting som har skjedd drapsdagen - selv om han hevder han husker svært lite fra drapsdagen.

Blant annet har marineoffiseren forklart at han husker to politimenn med våpen, at han hørte helikopterlyd og at han hadde en lommebok i hendene da han ble pågrepet.

— Jeg har sett bilder og innslag på tv, samt lest rapporter, forklarte 39-åringen på spørsmål om hvordan han kunne si så mye konkret om detaljer.

Deprimert

Marineoffiseren har forklart at han ikke husker noe fra drapsdagen, fordi han hadde vært svært deprimert en stund.

Depresjonen tilskriver han høyst forskjellige faktorer.

  • At barna skulle mistrives.
  • Det Ramsland hevder han oppfatter var trakassering av tingretten i forbindelse med en samværstvist.
  • Det faktum at retten skulle behandle samværstvisten 4. mars, midt i vinterferien. Det hevder 39-åringen han oppfattet som en hån, siden han hadde to gutter som han ønsket skulle få sin vinterferie i fred.
  • At han nettopp hadde takket ja til en sluttpakke i Forsvaret, og ergo hadde sagt opp jobben han lenge hadde hatt.

- Dårlig mor

Denne firedelte forklaringen ble møtt med undring hos påtalemyndigheten.

— Er du spesielt nærtagende og sensitiv, Ramsland? ville aktor Gabrielsen vite.

Et spørsmål som tydelig provoserte den drapstiltalte 39-åringen.

— Dersom du antyder at det å reagere når barna har det vondt, at det skulle gjøre meg svært nærtakende, da må jeg ærlig talt spørre hvilken mor du er, repliserte kapteinløytnanten.

— Hvor ofte har du hatt slike depressive problemer da?

— Ved fire-fem anledninger.

— Har du søkt hjelp?

— Det pleier å gå over.

Ramsland fortalte også at han hadde hatt søvnproblemer siden 2000.

- Hevet 16.000

Marineoffiseren ble pågrepet i Aurland samme dag som eks-konen Ingse Rønnestad ble drept på parkeringshuset Citypark i Bergen sentrum.

— Jeg skulle på hytten. Slappe av, pusse opp og kose meg, sa den drapstiltalte 39-åringen.

Dommer Gunnar Torkildsen undret seg over hvorfor Ramsland hadde et pass i bilen da han ble pågrepet.

— Jeg fornyet passet 25. september 2003, og la det i bilen, og der har det ligget siden.

— Er det noe sted å oppbevare et pass?

— Et like godt sted som noe annet, skulle jeg tro. Om jeg skulle reise utenlands, hadde jeg tatt bilen til Flesland uansett. Og da hatt passet for hånden.

Politiet fant 16.050 kroner i lommeboken til marineoffiseren, da han ble pågrepet drapsdagen.

— Det var tilbakebetaling av et gebyr til Høyesterett, som jeg hadde fått en postanvisning for. Den hadde jeg hevet noen dager i forveien. Siden jeg skulle pusse opp, passet det å ha pengene slik. Jeg skulle blant annet kjøpe seng på Geilo.

Skulle på byen

Aktor Gabrielsen undret seg også over hvorfor det lå sovepose og pledd i bilen da Ramsland ble pågrepet.

— Når vi kjører hjem fra fjellet er det av og til kolonnekjøring. Med to barn i bilen er det greit å ha soveutstyr om man blir stående i snøføyken i tre-fire timer.

— Hvordan er hytten utstyrt da? spurte aktor.

— Som alle hjem i familien Ramsland er den velutstyrt, svarte 39-åringen. Dressen som lå i bagen forklarte Ramsland med at han hadde tenkt seg ut i Geilo om kveldene.

— Jeg skulle ikke bare pusse opp, men også kjøre telemark og ta meg et par turer ut på kvelden.

Ramsland forklarte også at han "kjørte litt rundt" på tidspunktet da han ble pågrepet.

— På den ene siden har du en sinnstilstand som den du har beskrevet, og på den andre siden kjører du rundt for å gjøre deg kjent. Ser du ikke noe motsetningsforhold i det, ville dommeren vite?

Det gjorde ikke Ramsland.

I RETTEN: Ingse Merete Rønnestads advokat, Helge Hansen, og aktor Randi Gabrielsen i retten i dag.
KNUT STRAND
I RETTEN: Aktor Randi Gabrielsen og forsvarer Harald Stabell.
KNUT STRAND